SBE JUNIOR

CO DAJE CZŁONKOSTWO?

Członkostwo w SBE Junior to nie tylko możliwość bliskiego, aktywnego kontaktu z branżą, dostęp do potencjalnych pracodawców, ale również liczne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i korzystania z pakietu korzyści oferowanego studentom przez SBE.

ZASADY CZŁONKOSTWA

Ustalona składka członkowska dla studentów to opłata w wysokości 300 zł rocznie. W ramach członkostwa studenci otrzymają pakiet korzyści, w ramach którego będą mogli brać udział we wszystkich spotkaniach SBE na zasadach obowiązujących – zgodnie ze statutem – członków zwyczajnych, będą mogli również brać czynny udział w projektach realizowanych przez SBE oraz odbywać praktyki podczas wspieranych przez SBE wydarzeń.

SBE I UW

Projekt SBE Junior jest ściśle powiązany z edukacyjną działalnością Stowarzyszenia Branży Eventowej, w ramach której SBE prowadzi m.in. podyplomowe Studium Event Management przy Wydziale Zarządzania UW.

Projekt SBE Junior kierowany jest do Studentów Studium Event Management na Uniwersytecie Warszawskim.
Aby dołączyć do SBE Junior należy wypełnić i przesłać na adres info@sbe.org.pl deklarację członkowską.