Studium Event Management

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykłady prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych, osoby zarządzające obiektami eventowymi, specjalistów CSR oraz przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania UW. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ ORAZ
FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA)

XI EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT

Termin rekrutacji: do 18 listopada 2022

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 – 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2020
Ilość godzin: 168 (2 semestry)
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów:

26 listopada 2022

27 listopada 2022

10 grudnia 2022

11 grudnia 2022

 

14 stycznia 2022

15 stycznia 2022

 

28 stycznia 2022

29 stycznia 2022

 

11 lutego 2023

12 lutego 2023

 

25 lutego 2023

26 lutego 2023

 

11 marca 2023

12 marca 2023

 

25 marca 2023

26 marca 2023

 

22 kwietnia 2023

23 kwietnia 2023

 

13 maja 2023

14 maja 2023

 

20 maja 2023

21 maja 2023

Dodatkowe zjazdy (w tygodniu, nieobowiązkowe): wyjścia na eventy, udział w projektach eventowych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Branży Eventowej

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6800 zł za 2 semestry (7000 zł płatne w 2 ratach lub 7200 zł płatne w 3 ratach)

Wymagane dokumenty:

Nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

– Narzędzia i platformy do organizacji wydarzeń on-line

– Nowe kompetencje ‘digital event managera”
– Wydarzenia hybrydowe

– Charakterystyka branży eventowej
– Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
– PR i sponsoring
– Internet i social media w eventach
– Przywództwo
– Sztuka prezentacji
– Psychologia eventów
– Warsztaty organizacji wydarzeń
– Zarządzanie projektami
– CSR w eventach
– Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
– Experiental marketing i case study eventów
– Bezpieczeństwo imprez masowych
– Rynek turystyki biznesowej
– Utrzymanie lojalności klientów
– Podstawy prawa w eventach
– Event marketing
– Event w strategii marki
– Event jako narzędzie sprzedaży
– Charakterystyka i rodzaje eventów
– ROI w eventach
– Zasady wyboru lokacji na event
– Organizacja cateringu

– Brief
– Kreacja w projektach eventowych
– Przygotowanie oferty w eventach
– Planowanie i produkcja eventow
– Rozliczanie i podsumowanie eventu
– Prawo autorskie i ZAIKS
– Media w eventach
– Narzędzia komunikacji w eventach
– Scenografia eventowa
– Nowe technologie w eventach
– Teambuilding
– Narzędzia do organizacji wydarzeń
– Savoir vivre przy stole
– Umowy oraz kwestie pracownicze
– Plastyka eventu
– Scenotechnika
– Multimedia
– Oświetlenie sceniczne
– Efekt WOW na eventach
– Kurs pierwszej pomocy

Ponadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacji na temat Studium udzielają:

Dyrektor zarządzająca SBE, Dyrektor programowy Studium Event Managment

Dagmara Chmielewska
E-mail: dagmara.chmielewska@sbe.org.pl

Dyrektor zarządzający Studium Event Managment

Dr Natalia Gmerek
E- mail: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

Edycja I

Edycja II

Edycja III

Edycja IV

Edycja V

GALERIA