Studium Event Management

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykłady prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych, osoby zarządzające obiektami eventowymi, specjalistów CSR oraz przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania UW. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ ORAZ
FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA)

IX EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT

Termin rekrutacji: do 15 listopada 2020

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 – 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2020
Ilość godzin: 168 (2 semestry)
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów:

28 listopada 2020

29 listopada 2020

 

12 grudnia 2020

13 grudnia 2020

 

16 stycznia 2021

17 stycznia 2021

 

30 stycznia 2021

31 stycznia 2021

 

13 lutego 2021

14 lutego 2021

 

27 lutego 2021

28 lutego 2021

 

13 marca 2021

14 marca 2021

 

27 marca 2021

28 marca 2021

 

17 kwietnia 2021

18 kwietnia 2021

 

15 maja 2021

16 maja 2021

 

29 maja 2021

30 maja 2021

 

5 czerwca 2021

6 czerwca 2021

Dodatkowe zjazdy (w tygodniu, nieobowiązkowe): wyjścia na eventy, udział w projektach eventowych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Branży Eventowej

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

Wymagane dokumenty:

Nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

– Narzędzia i platformy do organizacji wydarzeń on-line

– Nowe kompetencje ‘digital event managera”
– Wydarzenia hybrydowe

– Charakterystyka branży eventowej
– Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
– PR i sponsoring
– Internet i social media w eventach
– Przywództwo
– Sztuka prezentacji
– Psychologia eventów
– Warsztaty organizacji wydarzeń
– Zarządzanie projektami
– CSR w eventach
– Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
– Experiental marketing i case study eventów
– Bezpieczeństwo imprez masowych
– Rynek turystyki biznesowej
– Utrzymanie lojalności klientów
– Podstawy prawa w eventach
– Event marketing
– Event w strategii marki
– Event jako narzędzie sprzedaży
– Charakterystyka i rodzaje eventów
– ROI w eventach
– Zasady wyboru lokacji na event
– Organizacja cateringu

– Brief
– Kreacja w projektach eventowych
– Przygotowanie oferty w eventach
– Planowanie i produkcja eventow
– Rozliczanie i podsumowanie eventu
– Prawo autorskie i ZAIKS
– Media w eventach
– Narzędzia komunikacji w eventach
– Scenografia eventowa
– Nowe technologie w eventach
– Teambuilding
– Narzędzia do organizacji wydarzeń
– Savoir vivre przy stole
– Umowy oraz kwestie pracownicze
– Plastyka eventu
– Scenotechnika
– Multimedia
– Oświetlenie sceniczne
– Efekt WOW na eventach
– Kurs pierwszej pomocy

Ponadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacji na temat Studium udzielają:

Dyrektor zarządzająca SBE, Dyrektor programowy Studium Event Managment

Dagmara Chmielewska
E-mail: dagmara.chmielewska@sbe.org.pl

Dyrektor zarządzający Studium Event Managment

Dr Natalia Gmerek
E- mail: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

Edycja I

Edycja II

Edycja III

Edycja IV

Edycja V

GALERIA