PROJEKTY

Stowarzyszenie Branży Eventowej co roku realizuje kilka projektów mających na celu rozwój, edukację i jednoczenie branży MICE. Zapraszamy do przejrzenia naszych projektów:

Działalność charytatywna Stowarzyszenia Branży Eventowej 

Od 2010 roku Stowarzyszenie Branży Eventowej z zaangażowaniem firm z sektora przemysłu spotkań organizuje akcję charytatywną dla dziecięcych domów opieki. Członkowie, partnerzy oraz przyjaciele Stowarzyszenia spotykają się na charytatywnej akcji ELFY SBE, która z biegiem lat stała się uwieńczeniem wielotygodniowych przygotowań. W ramach akcji Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę dedykowaną potrzebą jednego konkretnego domu dziecka. Co rok to inna placówka, w porozumieniu z którą przeprowadzana jest akcja.

 

Jak to wygląda w praktyce? 

Członkowie stowarzyszenia wybierają co roku placówkę, której chcieliby pomóc. Po konsultacjach z osobami zarządzającymi ośrodkiem powstaje lista potrzeb. Firmy członkowskie deklarują swoje wsparcie. Zwieńczeniem zbiórki jest doroczna impreza Elfy SBE, podczas której zbiórka nabiera wyjątkowo świątecznego rozmiaru. W 2019 roku członkowie Stowarzyszenia postanowili pójść o krok dalej w swoich działaniach i nie tylko przekazać wybranej placówce zgromadzoną podczas zbiórki pomoc. Właściciele i pracownicy firm członkowskich zakasali rękawy i zabrali się do pracy, a precyzyjniej – do prac remontowych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobywane latami podczas budowania eventowych scenografii i realizacji czasem gigantycznych przedsięwzięć wymagających niejednokrotnie wybitnych zdolności manualnych odnowili pokoje podopiecznych Domu Dziecka w Biskupcu, przy tej okazji również wyposażając je w nowe meble. 

 

Akcji nie przerwała pandemia, w 2020 roku SBE, choć już bez dorocznej świątecznej imprezy charytatywnej, a jedynie online po raz kolejny zaangażowało się w pomoc potrzebującym prowadząc zbiórkę na rzecz kolejnej placówki opiekuńczej dla dzieci. 

 

Przygotowujemy się do kolejnej charytatywnej akcji w 2021 roku. Zachęcamy Domy Dziecka lub Domy Samotnych Matek do wysyłania zgłoszeń na email: info@sbe.org.pl. Reprezentanci firm członkowskich SBE wybiorą miejsce, które postanowią wesprzeć w tym roku.Finał akcji odbędzie się w grudniu 2021 roku.

Zawartość przełącznika

Wystarczyło kilka tygodni pandemicznej rzeczywistości, by branża MICE i wszystkie jej gałęzie musiała przewartościować cały swój zawodowy świat. Zmienić podejście do organizacji wydarzeń i wejść na ścieżki dotąd nie uczęszczane, bądź przez większość uznawane za niszowe. Zamknięci w domach bez możliwości spotkań twarzą w twarz, uczestnictwa w wydarzeniach i budowania swoich biznesów w sprawdzony i skuteczny sposób musieliśmy znaleźć alternatywę. Tę alternatywę dla tradycyjnego eventu musiała znaleźć branża, której zawodowym DNA są spotkania – na każdej płaszczyźnie, w rozmaitych gronach i konfiguracjach.  Tak powstało ukute przez Stowarzyszenie Branży Eventowej pojęcie Eventu 2.0. Członkowie Stowarzyszenia na co dzień pracujący w przemyśle spotkań tylko w sobie właściwy sposób, podejmując codzienne wyzwania definiują Event 2.0. reagując na zmieniający się rynek i jego potrzeby. Owa zmiana, dokonująca się na naszych oczach każdego dnia nigdy wcześniej nie następowała tak gwałtownie i w tak trudnych warunkach, jak w czasie pandemii Koronawirusa.  Event 2.0 to jednak nie tylko pojęcie stworzone na potrzeby działania w kryzysowych warunkach, to przyszłość branży spotkań, w której wiele zmian nastąpiło nieodwracalnie i w różnej formie oraz zakresie zostaną z nami niezależnie od sytuacji epidemiologicznej. 

O przyszłości branży członkowie Stowarzyszenia Branży Eventowej wraz zaproszonymi gośćmi dyskutowali min. podczas VII Edycji konferencji Event Biznes Plener organizowanej przez Stowarzyszenie Branży Eventowej. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.