Regulamin

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia Branży Eventowej

Regulamin Członkowski jest załącznikiem do Statutu Stowarzyszenia Branży Eventowej. Zostaje podpisany przez przedstawiciela nowo dołączającej firmy. Zmiana regulaminu nie wymaga zmiany Statutu.

Jako Członek Stowarzyszenia Branży Eventowej zobowiązuje się do:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ STOWARZYSZENIA BRANŻY EVENTOWEJ

 1. Aktywnej promocji przez umieszczenie logotypu SBE na materiałach promocyjnych publikowanych drogą on i off line, na prezentacjach materiałów dla klientów, wypowiedzi publicznych czy szkoleń, używanie tytułu „firma członkowska SBE” lub „reprezentant SBE” przy określeniach definiujących stanowisko w mediach i materiałach publicznych
 2. Wspierania organizację prac wewnętrznych oraz wydarzeń autorstwa SBE. (kupowanie biletów klientom, pracownikom
 3. Dzielenia się informacjami o projektach SBE- wysyłanie emailingu oraz promocja przez portale społecznościowe, zapraszanie klientów i pracowników na wydarzenia organizowane przez SBE, czy udział w Studium Event Management.
 4. Pozyskiwania nowych firm członkowskich.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Płatność za rok – tylko w wyjątkowych sytuacjach zarząd może podjąć inną decyzje.
 2. Członek nie ma zwrotu składki jeśli wcześniej zrezygnuje
 3. Jeśli członek nie płaci składki dostaje 3 miesiące na wyrównanie należności, po tym okresie następuje wykluczenie członka
 4. Wykluczenie członka w przypadku nieetycznego postępowania – sprawa na radę Etyki

PROCEDURY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BRANŻY EVENTOWEJ

1. Spełnia 5 z 8 punktów kryteriów z informatora

 Minimum 2-letnia obecność na rynku eventowym.

II Minimum 3-letnie doświadczenie branżowe osoby zarządzającej firmą.

III Przedstawienie portfolio, w którym znajdzie się min. 5 projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

IV  Posiadanie listów referencyjnych od min. 5 klientów.

V Udokumentowana działalność na rzecz branży.

VI  Udokumentowana działalność z zakresu CSR.

VII Udział przychodów z Udział przychodów z działalności o charakterze eventowym w  ogólnych przychodach firmy o wartości min. 50 %.

VIII Posiadanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Zdobywa 2 rekomendacje członków SBE
 2. Wypełnia deklarację członkowską i dostarcza portfolio oraz listy referencyjne od klienta
 3. Wysyła opis i logo firmy oraz zdjęcie i opis osoby reprezentującej
 4. Propozycja przyjęcia na członka wysyłana jest do zrzeszonych osób w SBE w celu uwiarygodnienia firmy. Po okresie 14 kalendarzowych dni bez konkretnych uwag firm członkowskich nowa firma zostaje przyjęta do SBE
 5. Zostaje sprawdzany w księdze długów…..

ZASADY PROWIZJI 500+

Wytyczne dla członków rekomendujących

 1. Nowy członek musi być zaprezentowany przez członka firmy członkowskiej w formie pisemnej, rekomendującej ( na emaila info@sbe.org.pl)
 2. Członek, który rekomenduje nowego członka powinien przedstawić korzyści bycia w Stowarzyszeniu (wcześniej możliwa jest konsultacja z biurem)
 3. Członek rekomendujący powinien przesłać najnowszą wersję informatora, portfolio oraz dokument deklaracji członkowskiej (do ściągnięcia na stronie sbe.org.pl)
 4. Członek rekomendujący winien zadbać o sfinalizowanie wypełnienia dokumentów – deklaracji członkowskiej
 5. Prowizja wypłacana jest po wpłacaniu pełnej składki członkowskiej nowej firmy członkowskiej
 6. Prowizja będzie wypłacana po roku bycia członkiem i po wpłacaniu pełnej składki członkowskiej nowej firmy członkowskiej na początku następnego roku
 7. Rekomendacja nowego członka, nie może być mylona z rekomendacją pisemną, wystawianą przez aktualnych członków SBE, aby dołączyć nowicjusza do grona SBE.

 

Biuro SBE

 1. Powinno poinstruować każdego członka rekomendującego o procedurach rekrutacji , korzyściach oraz cenach pakietów członkowskich
 2. Udostępnia potrzebne materiały – deklaracja, informator, portfolio SBE
 3. Finalnie sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji
 4. Proceduje przyjęcie nowego członka- rekomendacje Zarządu, wierzytelność firmy, komunikacja o przyjęciu nowej firmy członkowskiej
 5. Przeprowadza wprowadzenie z wiedzy o korzyściach i możliwościach rozwoju nowej firmy członkowskiej w SBE
 6. Jest wspierającym członka rekomendującego a nie podmiotem wykonawczym
 7. Dba o administracyjne aspekty wprowadzenia nowej firmy członkowskiej- egzekwowanie płatności, rozliczeń za prowizję, promocję na stronie SBE, portalach społecznościowych, kanały informacyjne.
 8. Dbałość o firmę członkowską w skali całego roku członkostwa