SBE inauguruje działalność Rady Etyki Branży Eventowej

Stowarzyszenie Branży Eventowej podjęło uchwałę o powołaniu Rady Etyki przy SBE. Celem powołania nowego organu, który będzie działał w strukturach SBE jest promowanie standardów etycznych wśród członków Stowarzyszenia i całej branży, edukacja w zakresie etyki działania na rynku eventowym, a także wydawanie opinii i orzeczeń zarówno w kwestiach dotyczących niepokojących praktyk rynkowych, jak i konkretnych spornych sytuacji. W skład Rady weszli eksperci rynku branżowego, reprezentujący trzy filary branży, będące zrzeszone w SBE – agencje, podwykonawców i lokalizacje eventowe.

 

Dbałość o najwyższe standardy etyczne branży eventowej jako jeden z celów działalności Stowarzyszenia Branży Eventowej zapisana jest w statucie organizacji. Powstanie Rady Etyki przy SBE ma za zadanie wspomóc realizację tego celu, a jednocześnie wspierać w tym zakresie podmioty działające na polskim rynku eventowym. Kolejnym krokiem będzie uchwalenie Kodeksu Etyki Branży Eventowej i poddanie go pod ocenę UOKiK. Rada Etyki będzie organem regulującym działalność swoich członków w zakresie etyki, a także – na prośbę stron konfliktu –wydającym orzeczenia w konkretnych sytuacjach spornych.

W skład Rady Etyki przy SBE weszli:

  • Marta Dunin-Michałowska – Mea Group, Prezes Zarządu SBE
  • Żaneta Berus – EXPO XXI Warszawa, Członek Zarządu SBE
  • Olga Krzemińska-Zasadzka – Agencja Power, Wiceprezes Zarządu SBE
  • Michał Czerniak – Brill AV Media
  • Michał Kozak – MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
  • Kuba Zdrzalik – Agencja Perfectto
  • Przemysław Pichalski – Agencja Bartbo
  • Piotr Grajewski – Restauracja Blue Cactus
  • Rafał Mrzygłocki – ARAM
  • Paweł Zaboklicki – MT Polska

Polski rynek eventowy jest młody i nie wypracował dotychczas spójnego kodeksu etycznego. Tym bardziej cieszy nas, że wiele firm kieruje się zasadami uczciwej konkurencji, a temat etyki w biznesie jest im bliski. Są jednak sytuacje, które budzą kontrowersje i sprzeciw, a brakuje w naszym kraju organu, który chroniłby interesy przedstawicieli naszej branży. Liczymy na to, że powołanie Rady Etyki SBE, a także stworzenie Kodeksu Etyki Branży Eventowej spotka się z pozytywnym przyjęciem ze strony rynku. Liczymy na wsparcie w tym zakresie również ze strony innych organizacji branżowych, z pewnością będziemy z nimi prowadzić na ten temat rozmowy – powiedziała Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Recent Posts

Leave a Comment