REAKTYWACJA BRANŻY EVENTOWEJ CZYLI EVENT 2.0- GRZEGORZ TURNIAK (Partner Zarządzający, Konsultant GrupaYak)

W ramach współpracy z Mice Poland na łamach gazety członkowie SBE wypowiadają się na temat: Reaktywacji branży eventowej czyli Event 2.0 Grzegorz Turniak (Partner Zarządzający, Konsultant GrupaYak) pisze:

Od 2006 roku związany jestem z BNI, organizacją przedsiębiorców spotykających się w grupach po 30–60 osób co tydzień w restauracjach. Od ponad roku obserwujemy rozwój Eventów 2.0., w których dostrze- gamy zalety i przyszłość przemysłu spotkań i networkingu.

Obecna sytuacja spowodowała, że trzeba było szerzej skorzystać z tech- nologii. Idealnie sprawdza się przy budowaniu biznesu relacyjnego oraz wpisuje się w schemat działań marketingowych i merytorycznych. Digitalizacja eventów daje również możliwości aktywizacji uczestników spotkań. Wirtualne wydarzenia są przyszłością naszej branży i mają wpływ na dynamikę networkingu w zdecydowaniem szerszym gronie, ponieważ skraca dystans i znosi wszystkie granice.

Okazuje się, że po czasie zawirowań, nowoczesne rozwiązania ułatwia- ją spotkania i powalają prowadzić rozmowy w sposób bardziej efektywny, niż to było do tej pory. Wymaga to oczywiście zmian postaw i i nauczenia się obsługiwania rozwiązań internetowych. Z pewnością będzie to trwać pewnie jakiś czas. Na szczęście wola i potrzeba spotkań, są dobrym katali- zatorem tego procesu.
Jestem głęboko przekonany, że branża na tym skorzysta w dłuższym horyzoncie czasu. Innowacyjne pomysły zakorzeniły się już w codziennej praktyce. Kto wie co jeszcze przed nami?

Recent Posts