Podsumowanie dnia Stowarzyszenia Branży Eventowej na Meetings Week 2016

Tegoroczna czwarta już edycja Meetings Week Poland jednej z najważniejszych imprez promocyjnych polskiej branży organizatorów spotkań odbyła się w Centrum Konferencyjnym stadionu PGE Narodowy. Organizatorem drugiego dnia wydarzenia (15 marca, wtorek), a także koordynatorem całego tygodnia spotkań było Stowarzyszenie Branży Eventowej. W tym roku skupiono się na temacie: Pasja, emocje, siła – Jak przetrwać w świecie event managmentu i skąd czerpać moc do działania. W spotkaniach
z niezwykłymi gośćmi udział wzięło ponad 100 uczestników bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą, a także wszyscy którzy dążą do bycia częścią przemysłu wydarzeń.
Nad całością czuwała znakomita konferansjerka Adela Warać.

W podróż na poszukiwanie wewnętrznej siły uczestników zabrali wyjątkowi prelegenci zaproszeni przez organizatorów. Do współpracy zaangażowano trzech mężczyzn, wybitnych mówców motywacyjnych dla których pasja i emocje to codzienność. Jako pierwszy wystąpił Jasiek Mela podróżnik i działacz społeczny, wskazywał jak pokonać niemożliwe w wykładzie pt.Pasja i emocje w życiu i biznesie. Tomasz Michniewicz ceniony reporter i podróżnik w prelekcji pt. O prawdziwych emocjach. Jak zmienić zwykły event w przygodę, której się szybko nie zapomina, przedstawił kierunki działań przy organizacji niezapomnianych eventów. Twórca internetowy, autor talk-show 20m2 Łukasz Jakóbiak w swoim wystąpieniu pt. Znajdź siłę, pomagał wydobyć z siebie moc i przekuć ją w sukces. Reprezentantki hotelowej Grupy Arche Sandra Frengler oraz Joanna Puchałka opowiedziały o emocjach ukrytych w miejscach zabytkowych.

Przedstawiciele partnera SBE, Pracowni Gier Szkoleniowych przeprowadziliwarsztat z wykorzystaniem gry symulacyjnej, która dotyczyła tego: Jak przetrwać w branży eventowej? Oferuj klientom to, czego naprawdę potrzebują!. Odbyła się ona w formie krótkiego i intensywnego warsztatu. Uczestnicy trenowali nieszablonowe myślenie i poszukiwali innowacyjnych rozwiązań w kontaktach z klientem.

Istotnym wydarzeniem tego dnia była premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej, który jest zbiorem zasad określających standardy realizacji usług zgodnych ze statutem Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki branżowej. Sygnatariuszami Kodeksu zostali członkowie Rady Etyki jako reprezentanci środowiska przemysłu wydarzeń zobowiązali się do postępowania według zapisanych w nim zasad. 

 

Oficjalnej prezentacji Kodeksu towarzyszyła debata pod tytułem Etyka w branży eventowej, w której udział wzięli: Marta Dunin-Michałowska, Prezes SBE, członek Rady Etyki, Olga Krzemińska-Zasadzka wiceprezes SBE, członek Rady Etyki, Michał Czerniak z Brill AV Media, członek Rady Etyki, Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny z firmy LexCare – partnera SBE, Agnieszka Majkowska, Przewodnicząca Rady Etyki, Prudential Polska, Krzysztof Celuch, Poland Convention Bureau, a także gość specjalny – aktor, właściciel Teatru Kamienica, Emilian Kamiński. Poprowadziła ją Magdalena Kondas
z Meeting Planner.

Na zakończenie tak wyjątkowego dnia odbyła się loteria wizytówkowa podczas której rozlosowane nagrody dla zwycięzców ufundowali: Warszawska Organizacja Turystyczna oraz firma F1 Karting.

Stowarzyszenie Branży Eventowej po sukcesie tegorocznej edycji już rozpoczyna przygotowania
do kolejnego Meetings Week Poland, aby spełnić oczekiwania i zaskoczyć uczestników.

Recent Posts

Leave a Comment