Umowy o współpracy oraz kwestie etyczne w branży eventowej głównymi tematami piątej debaty SBE zatytułowanej „Otoczenie prawne eventu”

Umowy o współpracy oraz kwestie etyczne w branży eventowej głównymi tematami piątej debaty SBE zatytułowanej „Otoczenie prawne eventu”

„Otoczenie prawne eventu” to temat przewodni, który poruszono podczas piątej już debaty Stowarzyszenia Branży Eventowej, dedykowanej uczestnikom polskiego rynku eventowego oraz przedstawicielom firm – zleceniodawców. Podczas debaty dyskutowano m.in. o zasadach przygotowywania umów i kluczowych zapisach mających na celu chronienie wszystkich stron kontraktu, kwestiach płatności i innych obszarach istotnych we współpracy na linii klient – agencja w branży eventowej, a także etyce branżowej, w tym prawach do tworzonych przez agencje eventowe konceptów kreatywnych. Debatę poprowadził dziennikarz magazynu MICE Poland – Michał Kalarus. Partnerem prawnym wydarzenia była firma LexCare, a patronami medialnymi MICE Poland, Press i eventmapa.pl. Debata odbyła się 18 czerwca br. w warszawskim Centrum Eventowym SPACE.

W dyskusji „Otoczenie prawne eventu” udział wzięli:

  • Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny w firmie LexCare,
  • Renata Razmuk, Key Account Manager w Renault Polska,
  • Magdalena Kozicka, Senior Project Manager i Członek Zarządu Mea Group,
  • Maksymilian Murawski, dyrektor rozwoju EXPO Arena Ostróda,
  • Wojciech Zbroja, prezes Rent Design.

Do dyskusji włączyli się również goście debaty, którzy z wieloma interesującymi ich kwestiami prawnymi i licznymi pytaniami zwrócili się do biorącej udział w debacie prawniczki, Marty Walędziak – Skowrońskiej z firmy LexCare.

Podczas debaty poruszono kilka głównych wątków prawnych związanych z organizacją eventów. Wśród nich na pierwszy plan wysunął się temat branżowej etyki, a w szczególności kwestii ochrony praw do koncepcji kreatywnych przedstawianych klientom w procesach przetargowych. Uczestnicy debaty, którzy zgodnie stwierdzili, że nieetyczne praktyki, takie jak wykorzystywanie autorskich konceptów w przypadku odrzucenia agencji w przetargu, czy realizacja cudzych konceptów przez inne podmioty obecne na rynku, są stosunkowo często spotykane. – Scenariusz musi być chroniony. W przetargach warto więc zastrzec prawa autorskie odnoszące się do koncepcji kreatywnej – powiedziała Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny w firmie LexCare. – Rozwiązaniem może być także podpisanie tzw. klauzuli poufności. Uczestnicy dyskusji zgodnie potwierdzili, że sytuacja ta jest trudna i wymaga uregulowań prawnych, szczególnie w obliczu faktu, że w obecnej chwili agencjom pozostaje droga sądowa, na którą decydują się rzadko w obawie przed utratą klientów. Paneliści poruszyli także temat podpisywania umów i wprowadzania do nich zapisów chroniących wszystkie strony kontraktu. Rozmówcy zwracali uwagę na konieczną dbałość o doprecyzowywanie podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności pomiędzy kontrahentami, kwestii terminów, płatności, czy odpowiedzialności za szkody podczas realizowanych eventów, a także kar umownych, czy ustaleń pomiędzy stronami w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych, spowodowanych okolicznościami zewnętrznymi. Przede wszystkim jednak zwrócono uwagę, że w polskich realiach, w których agencje i zleceniodawcy niejednokrotnie współpracują ze sobą nie dochowując obowiązku podpisania umowy przed realizacją eventu, jest to element konieczny, chroniący interesy obu stron.

Debata odbyła się 18 czerwca 2015 r. w Centrum Eventowym SPACE przy ul. Kolejowej 37/39 i była połączona z inauguracją działalności ogrodów SPACE dla branży MICE.

Centrum Eventowe SPACE to zlokalizowane w centrum Warszawy miejsce oferujące profesjonalnie przygotowaną przestrzeń do organizacji różnego typu eventów, w tym imprez firmowych, szkoleń, konferencji, koncertów, pokazów mody, czy targów. SPACE to ponad 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni, nowoczesny sprzęt techniczny, basen, własny catering i sushi bar oraz strzeżony parking dla VIPów. Od niedawna również specjalnie zaaranżowane ogrody SPACE. W 2013 r. lokalizacja zdobyła w Cannes prestiżową nagrodę Nightlight Awards. Od lutego 2015 r. Centrum Eventowe SPACE jest członkiem Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Cykl branżowych debat organizowanych przez SBE zainaugurowany został w kwietniu 2014 roku. Wydarzenia dedykowane są uczestnikom polskiego rynku eventowego oraz ich zleceniodawcom. Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń, kreowanie nowych trendów, a także edukacja osób związanych z rodzimą branżą eventową. Podejmowane podczas debat tematy dotykają zarówno ogólnej specyfiki eventów, jak i wąskich specjalizacji związanych z ich organizacją. Dotychczas SBE zrealizowało cztery debaty, podczas których podjęto takie tematy, jak: ‘Miejsce eventu wśród narzędzi marketingowych’, ‘Trendy w spotkaniach świątecznych’, ‘Wybór lokalizacji jako strategiczny punkt planowania eventu’ oraz ‘Czym jest efekt WOW w eventach i jak go osiągnąć?’.