Platforma doradztwa branżowego SBE – czynsz i renegocjacja warunków umowy

W czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, odbył się kolejnywideo czat zorganizowany w ramach „Platformy doradztwa branżowego” – nowatorskiej inicjatywy Stowarzyszenia Branży Eventowej.  Wzięli w nim udział eksperci, którzy udzielili informacji w jaki sposób negocjować warunki najmu w dobie COVID-2019.

Czynsz i renegocjacja warunków umowy za przestrzeń biurową lub magazynową w czasach koronawirusa – to temat kolejnego czatu zorganizowanego w czwartek 23 kwietnia 2020 r. Wzięli w nim udział: Renata Razmuk (CEO S.C. Event Design), Adriana Szczeniowska (Dyrektor Zarządzająca Rent Design), Joanna Katarzyna Lebiedź(CEO Lebiedź Nieruchomości, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami) oraz Michał Kibil (Adwokat, Partner Zarządzający Kibil i Wspólnicy Sp. K.). Spotkanie poprowadził konferansjer Krzysztof Łobodziński.

Adwokat, Michał Kibil zaznaczył, że kluczowy w obecnej sytuacji jest art. 357 kodeksu cywilnego o brzmieniu:

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”

To właśnie ten zapis w kodeksie cywilnym może stanowić istotny punkt wyjścia do dalszych rozmów w zakresie ustalania nowych warunków współpracy pomiędzy wynajmującymi a najemcami. Sugeruje on bowiem, że wynajmujący powinien szukać porozumienia z najemcą w razie nadzwyczajnej sytuacji, wynikającej z czynników od niego niezależnych.

Adriana Szczeniowska,  dyrektor zarządzająca Rent Design,lidera polskiej branży wypożyczalni mebli,  zaznaczyła, że obecna sytuacja jest trudna zarówno dla wynajmujących, jak i najemców i wymaga ustępstw po obu stronach. Czas pandemii jest bowiem szczególnym czasem, który wymagajeszcze większej współpracy i wzajemnego zrozumienia w procesach biznesowych. Rozmowa i odpowiednia komunikacja zawsze miały nieocenioną wartość, ale w sytuacjach kryzysowych, nabrały one jeszcze większego znaczenia.

Renata Razmuk, CEO S.C. Event Design dodała, że w jej przekonaniu wiele firm zdecyduje się w najbliższej przyszłości na kontynuację pracy zdalnej. Pracownicy udowodnili bowiem swoim przełożonym, że są w stanie zagwarantować ciągłość pracy oraz utrzymać odpowiednią wydajność, także pracując zdalnie.  To może pociągnąć za sobą ograniczenia kosztów związanych z najmem miejsc pod biura, a docelowo będzie mieć także realne przełożenie na rynek nieruchomości, w tym tych wynajmowanych.

Joanna Katarzyna Lebiedź, CEO Lebiedź Nieruchomości, twierdzi, że obecna sytuacja kryzysowa jest momentem przejściowym, który minie. Radzi póki co bacznie obserwować rynek. Przewiduje także chwilowe spadki cen.

Podsumowując: Warto negocjować, a kwestia proporcji jaka powinna być zachowana przy ustalaniu nowej stawki czynszu najmu powinna być wynikową ustaleń na ile obecna sytuacja wpływa w sposób negatywny na strony. Racjonalnym wydaje się argument, że lepiej jest  utrzymać najemcę z niższym czynszem najmu niż go w dzisiejszych czasach stracić. Może to być nawet bardziej decyzja biznesowa niż podyktowana przesłankami z art. 357 k.c.

Stowarzyszenie Branży Eventowej postanowiło w regularnych wideo czatach z ekspertami oraz przedstawicielami firm członkowskich, pokazywać dobre przykłady, jak można działać i kreować aktualną rzeczywistość, bazując na dostępnych rozwiązaniach. Celem tych spotkań jest integracja środowiska branżowego oraz wzajemna wymiana doświadczeń i edukacja. Platforma doradztwa branżowego odbywa się we wtorki i czwartki, a transmisje z rozmów dostępne są na profilu SBE na Facebooku.

Recent Posts