Certyfikaty członkowskie Stowarzyszenia Branży Eventowej i wyniki debaty branżowej „ Współpraca między zakupującymi, agencjami eventowymi i dostawcami”

27 lutego  20019 roku odbyło kolejne spotkanie reprezentantów firm członkowskich Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE).

Spotkanie należało do bardzo wyjątkowych. Dlaczego? Początek roku okazał się dla Stowarzyszenia bardzo intensywny i niezwykle bogaty w zaangażowanie członków w różnego rodzaju działania.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem nowych firm członkowskich. A tych okazało się bardzo wiele. Od dwóch miesięcy do Stowarzyszenia doszło aż siedem nowych członków. Wśród nich są agencje eventowe:  Berm, PowerEvents, Goodside. Grupę dostawców zasiliły firmy: Drukarnia ASAP, Skakanka. Do lokalizacji dołączyła: Hala Widowiskowo- Targowa Spodek i Restauracja Stixx. Stowarzyszenie Branży Eventowejdzisiaj liczy 48 firm członkowskich. To jest największa ilość firm w 10letniej historii SBE i stale rośnie.

Nowi członkowie pytani o powody zainteresowania się zaangażowaniem w życie Stowarzyszenia odpowiadają, że są nimi możliwości rozwoju w skali ogólnopolskiej i globalnej oraz możliwość zangażowania członków w przedsięwzięcia branżowe czy PRowe . Ważnym argumentem dla nich są również możliwości wpływania na podwyższanie  standardów jakości na rynku przemysłu spotkań oraz protekcję organu jakim jest Stowarzyszenie. Aby stać się członkiem SBE należy spełnić 8 kryteriów, które stanowią o braku przypadkowości firm, które dołączają. W śród nich są:

  1. Posiadanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
  2. Minimum 2-letnia obecność na rynku eventowym.
  3. Minimum 3-letnie doświadczenie branżowe osoby zarządzającej firmą.
  4. Przedstawienie portfolio, w którym znajdzie się min. 5 projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich

miesięcy.

  1. Posiadanie listów referencyjnych od min. 5 klientów.
  2. Udokumentowana działalność na rzecz branży.
  3. Udokumentowana działalność z zakresu CSR.
  4. Udział przychodów z działalności o charakterze eventowym w ogólnych przychodach firmy o

wartości min. 50 %.

Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej podjął decyzję o przyznaniu certyfikatów członkowskich firmom, które spełniły powyższe kryteria i zostały przyjęte do zespołu. Certyfikat jest potwierdzeniem przynależności do SBE oraz wysokiej jakości pracy firmy w ramach branży przemysłu spotkań.

SBE stawia sobie za cel edukację oraz rozwój branży. Dlatego od 7 lat na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi, z dużym sukcesem i jak się okazuje zainteresowaniem również ekspertów z zagranicy, Studium Event Management. W lutym odbył się pierwszy zagraniczny wykład z udziałem Colja Dams- CEO Vok Dams- jednej z największych agencji eventowych w Niemczech i wieloma zagranicznymi filiami w Europie i na świecie. SBE w porozumieniu z Baltic Events Industry Club rozpoczęło program rekrutacji studentów i osób, które chcą wejść w rynek przemysłu spotkań i odbyć zagraniczne staże w firmie Vok Dams. Zakwalifikowani studencie mogą również wziąć udział w międzynarodowym wydarzeniu Baltic Forum Events, które odbędzie się 24 i 25 kwietnia w Tallinie.

Relacje międzynarodowe to jeden z ważniejszych punktów rozwoju SBE. Stało się istotnym, by polska branża eventowa była widoczna na mapie przemysłu spotkań w skali globalnej. Dlatego Stowarzyszenie rozpoczęło proces podpisywania umów partnerskich ze Stowarzyszeniami o podobnym profilu. Szczegóły zostaną przedstawione na najbliższej edycji Meetings Week Poland 21 marca. Program Stowarzyszenia ułożony został wokół “Europejskiej wymiany doświadczeń w branży eventowej”. Gośćmi zaproszonymi będą osoby z krajów europejskich sąsiadujących z Polską, którzy przedstawią specyfikę swoich rynków eventowych. Ponadto dowiemy się o sposobie komunikacji z innymi narodowościami oraz możliwościami rozwoju za granicą z punktu widzenia poważnych graczy rynkowych.

Ważną postacią, która pojawi się na wydarzeniu będzie Ewelina Flinta. Powód jej obecności dla Stowarzyszenia jest równie istotny. SBE dołączyło do projektu „Sounds like a waman” autorstwa Luizy Staniec (Moir), która zaprosiła kilkanaście wokalistek z różnych krajów do nagrania płyty. Krążek ma być symbolem walki kobiet o swoje prawa w świecie przemysłu spotkań.  Polskę reprezentuje Ewelina Flinta a do jej teledysku filmowanego przez znanego fotografa Wojciecha Olszankę dołączyły 3 członkinie SBE: Agnieszka Chaber (Digital Knowledge Village), Karolina Turska (Estancia Group), Dagmara Alsztyniuk (Expo Mazury). Premiera teledysku już 21 marca na dniu SBE Meetings Week Poland.

Stowarzyszenie Branży Eventowej koncentruje się również na działaniach ogólnopolskich. Bardzo silnie rozwija się południe Polski. W ostatnim czasie odbyło się Kraków event + Business Meet up pod patronatem SBE i z udziałem firm członkowskich. 9-10 kwietnia odbędzie się spotkanie SBE w Ostródzie z udziałem lokalnych firm.

Stowarzyszenie słucha opinii swoich członków oraz podejmuje starania by spełniać ich oczekiwania. Dlatego spotkanie zakończyło się debatą branżową : Współpraca zakupowców, agencji eventowych oraz dostawców. W debacie wzięli udział Michał Czerniak (Brill Av Media), Leszek Babicz (Rival Group), Piotr Pasaj (Spice4Space), Grzegorz Łopata( Drukarnia ASAP), Marek Katrycz (Resturacja Stixx) rozmowę poprowadził Adam Kozina (Polecam nie Polecam). Debata była pełna przykładów współpracy między różnymi podmiotami branży ale przede wszystkim dotykała problemów związanych z przygotowaniem i realizacją wydarzeń na linii zakupy – agencja – dostawcy. Zakończyła się wnioskiem, że najważniejsza jest edukacja klientów i budowanie świadomości w zakresie procesów przygotowania eventu, kosztów ponoszonych przez agencje i dostawców. Koniecznym jest nawiązywanie relacji pozwalających na wspólne działania produkcyjne, dobra współpraca i wzajemne zrozumienie. Debata nie wyczerpała tematu, była jednak wstępem do dalszych dyskusji przy okazji kolejnych spotkań członkowskich.

 

Kolejne spotkanie członkowskie w kwietniu 2019 roku. Będzie to idealna okazja by uczcić pierwsze spotkanie założycielskie SBE w 2009 roku oraz przypomnieć sobie historię oraz rozwój Stowarzyszenia.

 

 

Recent Posts