RADA ETYKI
RADA ETYKI

  „Rynek eventowy dojrzał, dlatego teraz naszą misją powinno stać się zdefiniowanie tego, jak powinniśmy się względem siebie zachowywać w branży MICE”

Rada Etyki

Misja

Rada Etyki stoi na straży jasnych zasad i wdraża działania mające na celu zmianę, ujednolicenie i respektowanie przepisów dotyczących wszystkich kluczowych obszarów działalności firm sektora MICE Cele funkcjonowania Rady

Co to oznacza w praktyce

Stworzenie i wdrożenie Kodeksu Etyki

Promowanie standardów etycznych w branży spotkań przy użyciu narzędzi m.in. takich jak publikacje, debaty, panele tameczne podczas spotkań branżowych, ale i wprowadzanie wysokich standardów w naszych organizacjach

Edukacja w dziedzinie etyki branży spotkań

Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych

Wydawanie orzeczeń dotyczących w sprawach, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady

Kodeks Etyki

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej – zbiór zasad określających standardy realizacji usług MICE zgodnych ze statutem Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki branżowej. Kodeks porządkuje zasady, obejmując tematy związane z właściwym traktowaniem pracowników, prowadzeniem współpracy z Klientami oraz standardami ich obsługi, a także zachowaniem poufności danych i współistnienia rynkowego z konkurencją. Określa również zakres działań nieetycznych oraz porządkuje zasady związane z prowadzeniem procesów przetargowych i płatnościami.

Inaugracja Kodeksu – Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej, odbyła się podczas Meetings Week Poland 2016, 15 marca 2016 r.. Sygnatariuszami Kodeksu zostali członkowie Rady Etyki jako reprezentanci środowiska przemysłu wydarzeń zobowiązali się do postępowania według zapisanych w nim zasad. Oficjalnej prezentacji Kodeksu towarzyszyła debata pod tytułem Etyka w branży eventowej, w której udział wzięli: Marta Dunin-Michałowska, Prezes SBE, członek Rady Etyki, Olga Krzemińska-Zasadzka wiceprezes SBE, członek Rady Etyki, Michał Czerniak z Brill AV Media, członek Rady Etyki, Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny z firmy LexCare – partnera SBE, Agnieszka Majkowska, Przewodnicząca Rady Etyki, Prudential Polska, Krzysztof Celuch, Poland Convention Bureau, a także gość specjalny – aktor, właściciel Teatru Kamienica, Emilian Kamiński. Poprowadziła ją Magdalena Kondas z Meeting Planner.

We wrześniu 2021 roku nastąpiła reaktywacja Kodeksu Etyki. Nad zmianami aktualności Kodeksu Etyki czuwali: Dagmara Chmielewska ( Prezes Zarządu SBE), Katarzyna Gadomska ( CEO Acora Avents, Członek Zarządu SBE), Emilia Melon- Olchowicz ( CEO Melon Catering, Członek Zarządu SBE), Grzegorz Łopata ( CEO Asap Drukarnia, Członek Zarządu SBE), mecenas Michał Kibil ( DGTL Kancelaria Prawna), Marta Chmielewska( CEO Mea Group), Żaneta Berus( CEO In2Win), Renata Razmuk ( Dyrektor Zarządzający S.C. Event Design), Dorota Rogozińska ( CEO EMTG), Beata Maly, Edyta Brykała, Martyna Uniewska ( Admin Manager SBE). Inauguracja Kodeksu i oficjalne podpisanie dokumentu przez Członków Stowarzyszenia Branży Eventowej nastąpiło 7 października 2021 roku.

RADA ETYKI

DOROTA ROGOZIŃSKA

Przewodnicząca Rady Etyki, Założycielka EMTG

ŻANETA BERUS

CEO I ZAŁOŻYCIEL IN2WIN BUSINESS CONSULTING

EDYTA BRYKAŁA

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

KATARZYNA GADOMSKA

Właścicielka agencji Acora Events

GRZEGORZ ŁOPATA

Head of Production Drukarnia ASAP

MARTA CHMIELEWSKA

PREZES MEA GROUP

MICHAŁ CZERNIAK

Brill AV Media

EMILIA OLCHOWICZ- MELON

Melon Catering

DAGMARA CHMIELEWSKA

PREZES ZARZADU nr VI oraz Dyrektor Zarządzająca

Instagram_logo

Biuro czynne: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
E-mail: info@sbe.org.pl
Adres: Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa