Stowarzyszenie Branży Eventowej w 11 rok swojej egzystencji wchodzi z nowymi pomysłami.

11 stycznia 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku reprezentanci SBE powołali nowych członków Zarządu, którzy swoją kadencje będą piastować przez najbliższe dwa lata. W jego skład weszli Dagmara Chmielewska ( Prezes Zarządu SBE), Emilia Melon – Olchowicz (Członek Zarządu SBE, CEO Melon Catering), Katarzyna Gadomska ( Członek Zarządu SBE, CEO Acora Events), Grzegorz Łopata ( Członek Zarządu SBE, CEO ASAP Drukarnia).

Podczas spotkania członkowie zarządu podzielili się funkcjami:

Dagmara Chmielewska zajmie się edukacją oraz budowaniem relacji międzynarodowych.

Emilia Melon Olchowicz będzie odpowiedzialna za budowanie strategii oraz budżet Stowarzyszenia.

Katarzyna Gadomska zadba o budowanie struktur regionalnych oraz koordynację wydarzeń i relacji branżowych

Grzegorz Łopata wzmocni działania na rzecz nowych technologii i biznesu.

W ramach powyższych działań powstaną tak zwane grupy robocze w których skład wejdą reprezentanci firm członkowskich.

Podczas spotkania wyznaczone zostały cele SBE na najbliższy rok:

  1. Aktywizacja członków

Wzmocniona promocja firm członkowskich oraz budowanie relacji między ich reprezentantami poprzez wprowadzenie dodatkowego planu edukacyjno- szkoleniowego .

  1. Event 2.0. 21 czyli Reaktywacja Branży Eventowej

Okres pandemii osłabił branżę eventowa. Przed Stowarzyszeniem stoi zadanie stworzenia planu odbudowy sektora przemysłu spotkań. Do współpracy zaproszeni zostaną eksperci branży eventowej i działów gospodarczo ekonomicznych.

  1. Zacieśnienie relacji międzynarodowych

Koncentracja na relacjach ze Stowarzyszeniami LiveCom w skali międzynarodowej oraz tworzenie  pomostu współpracy z Komisją Europejską oraz strukturami rządowymi oraz pozarządowymi w celu profesjonalizacji branży eventowej

Stowarzyszeniu będzie towarzyszyć misja:

  1. Wprowadzenia PKD dla branży eventowej
  2. Powołania departamentu do spraw eventów w dedykowanym ministerstwie jako parasola dla branży
  3. Utworzenia działu eventów w Komisji Europejskiej

Nowemu Zarządowi zależy również na kontynuacji wcześniejszych projektów jak konferencja Event Biznes, Studium Event Management na Uniwersytecie Warszawskim czy pracę Rady Etyki oraz akcja charytatywna ELFY.

Ważnym elementem prac Stowarzyszenia stanie się również projekt Polska! Krajem Bezpiecznych Eventów i wprowadzaniem procedur bezpiecznych wydarzeń w polskich miastach, międzynarodowa działalność na rzecz współpracy z 14 krajami Unii Europejskich Wearelive.pro na rzecz wyrównania słownictwa branżowego oraz procedur związanych z organizacją wydarzeń.

Przed Stowarzyszeniem Branży Eventowej stoi nie lada zadanie kontynuacji 10letniej już  pracy poprzednich Zarządów, którym należą się słowa uznania za zaangażowanie oraz ogromny wpływ na kształt branży przemysłu spotkań. Członkowie byłych Zarządów SBE zostaną uhonorowani tytułem Członka Honorowego za niezwykłe zasługi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz branży eventowej. Ci którzy chcą dołączyć do grona firm członkowskich Stowarzyszenia mogą kontaktować się drogą emailową: info@sbe.org.pl

Recent Posts