Stowarzyszenie Branży Eventowej przyznało tytuły Członka Honorowego byłym Członkom Zarządów

Stowarzyszenie Branży Eventowej rozpoczęło swoją działalność na polskim rynku ponad 11 lat temu.

10 lecie organizacji miało być hucznie celebrowane w ubiegłym roku, ale sytuacja pandemii Covid-19  przyćmiła cały urok tak wyjątkowej rocznicy.

Rok 2021 to okazja do odświeżenia wspomnień o początkach SBE, które na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia przyczyniło się do rozwoju branży eventowej w Polsce.

2 lutego podczas walnego zebrania nowy zarząd SBE oraz reprezentanci firm członkowskich jednogłośnie przegłosowali wyróżnienie osób, które miały największy wpływ na rozwój Instytucji. Nadając tytuł członków honorowych Zgromadzenie doceniło swoich obecnych i byłych Członków za wieloletnie wsparcie, poświęcenie , pomoc i budowanie marki SBE.

Liczne zrealizowane projekty przyczyniły się do rozwoju i integracji branży.

Wśród uhonorowanych osób znalazła się Monika Krusiewicz- pierwsza prezes SBE. To właśnie z jej inicjatywy rozpoczęły się w 2007 roku nieformalne spotkania przedstawicieli branży, które zaowocowały w 2009 roku założeniem pierwszego w Polsce Stowarzyszenia zajmującego się wydarzeniami biznesowymi.

Formalna rejestracja Stowarzyszenia Branży Eventowej została sfinalizowana w 2010 roku. Andrzej Bagniuk objął stanowisko prezesa i rozpoczął wraz z Zarządem realizować misję edukacji oraz  integracji środowiska branżowego.

Marta Chmielewska przyjęła funkcję prezesa na IV i V kadencję. W ciągu tych 6 lat branża eventowa była świadkiem rosnącego zainteresowania SBE. Powstały nowe inicjatywy i udoskonalone zostały  wcześniejsze projekty. W tym okresie SBE jasno zaznaczyło swoje miejsce w tworzeniu standardów etyki branżowej, wzmocniło swoją pozycję w dialogu rozmów z administracją publiczną oraz miało wpływ na podwyższenie kompetencji i edukacji branży przez organizację regularnych inicjatyw szkoleniowych.

Olga Krzemińska Zasadzka związana była ze SBE od początku jego istnienia. Swoją osobą zasilała aktywnymi działaniami aż cztery Zarządy. W tym czasie współtworzyła Kodeks Dobrych Praktyk SBE oraz współorganizowała branżową akcję charytatywną ELFY SBE. Była inicjatorką przyłączenie SBE do projektu „ Dobry Przetarg” oraz zasiadała w Radzie Programowej Konferencji Event Biznes.

Anna Nowakowska związana była z SBE niemal przez 10 lat jako Członek Zarządu ds. Edukacji. Pełniła funkcję Dyrektora Programowego konferencji Event Biznes oraz tworzyła przez 7 lat Studium Event Management na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyjmując rolę kierownika programowego.

Seweryn Jakubiec to Członek Założyciel SBE związany z zarządem I i II kadencji. Z jego inicjatywy powstało Studium Event Management na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Żaneta Berus przez 6 lat pełniła funkcje członka Zarządu IV i V kadencji. Dzięki jej zaangażowaniu Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z International Association of Exhibitions and Events. Wielokrotnie reprezentowała interesy polskiej branży eventowej i targowej na arenie międzynarodowej. Dzięki jej inicjatywom gościliśmy wielu zagranicznych gości również w Polsce.

Renata Razmuk to Członek Zarządu SBE V kadencji. Miała ogromny wpływ na rozwój i podnoszenie standardów jakości organizowanych przez SBE wydarzeń . Dzięki jej zaangażowaniu nastąpiły gruntowne zmiany wizualne i brandingowe Instytucji. Angażowała się w doskonalenie projektów Stowarzyszenia oraz integrację członków chociażby przez ich udział w Poland Business Run.

Każdą instytucję Tworzą ludzie. To oni są historią realizowanej inicjatywy. Zaangażowanie oraz lata charytatywnej pracy członków Zarządów SBE na rzecz branży ukształtowało naszą środowiskową rzeczywistość. Każdy rok, każdy projekt ma swoje wyzwania oraz szansę na wprowadzenie czegoś nowego. Ważne są jednak osiągnięcia oraz lekcje poprzedników, które często stanowią wartość na wagę złota.

 Dagmara Chmielewska

info@sbe.org.pl 

Stowarzyszenie Branży Eventowej | ul. Rymkiewicza 15, 01-644 Warszawa www.sbe.org.pl | info@sbe.org.pl

NIP: 527-264-70-66

Recent Posts