SBE partnerem merytorycznym nowego konkursu dla branży eventowej

Stowarzyszenie Branży Eventowej objęło funkcję partnera merytorycznego ogłoszonego przez BRIEF for Poland konkursu na Najlepsze Wydarzenie Lata 2015. W konkursie mogą wziąć udział agencje eventowe, ich zleceniodawcy, podmioty administracji publicznej, stowarzyszenia, fundacje, patroni lub partnerzy zgłaszanych wydarzeń, a nawet osoby prywatne. Do konkursu można zgłosić wydarzenie, które odbyło się w przedziale czasowym od 1 maja do 30 września 2015 roku. Magazyn BRIEF stworzył konkurs z myślą o poszukiwaniu ciekawych eventów, które wpływają na pozytywne postrzeganie miast i gmin, wzmacniają ich wizerunek oraz przyczyniają się do budowania marki miejsc. Projekty konkursowe można zgłaszać do 12 listopada br.

Zgłoszone do konkursu eventy oceniane będą w czterech kategoriach: wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne (film, teatr design) oraz inne, do których zaliczą się np. wydarzenia o charakterze naukowym, kulinarnym, biznesowym, a także eventy multitematyczne. Do konkursu zgłosić można wydarzenia specjalne każdej wielkości, które odbyły się zarówno w dużych miastach, jak i małych gminach. Ocenie podlegać będzie w szczególności koncepcja eventu oraz jej współgranie z DNA i strategią rozwoju miasta czy gminy, w którym wydarzenie się odbyło. Analizy oraz oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń dokona jury, biorąc pod uwagę również oryginalność i innowacyjność pomysłu, wpływ wydarzenia na wzmocnienie wizerunku miejsca, dobór narzędzi marketingowych, estetykę elementów wizualizacji, a także sukces organizacyjny przedsięwzięcia. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Zwycięskie projekty otrzymają tytuł „Najlepszego Wydarzenia Lata 2015” w poszczególnych kategoriach. Ponadto będą prezentowane na łamach magazynu BRIEF i na stronie www magazynu do końca 2016 roku.

Dla podmiotów zgłaszających swoje realizacje do konkursu Najlepsze Wydarzenie Lata 2015 może on być okazją do promocji własnych dokonań oraz zaprezentowania swoich najciekawszych projektów przed branżą i zleceniodawcami. Tytuł „Najlepszego Wydarzenia Lata 2015” będzie uhonorowaniem pracy organizatorów wydarzeń i doda zwycięskim eventom rangi i prestiżu. Docelowo konkurs stanie się również okazją do spotkania się z firmami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z polskim rynkiem eventowym, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Do konkursu można zgłaszać wydarzenia, które odbyły się od 1 maja do 30 września 2015 roku. Dane wydarzenie może zostać zgłoszone tylko jeden raz, ale jedna instytucja może zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać na stronie www konkursu: http://www.brief.pl/strona,konkurs_b4p.html.

Regulamin konkursu: http://bit.ly/1P0cUJM.

Agenda konkursu:

Przyjmowanie zgłoszeń: 1 – 12 listopada 2015 roku.

Prace jury: do 19 listopada 2015 roku.

Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: 24 listopada 2015 roku

Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata za zgłoszenie wynosi:
990,00 zł brutto (804,88 zł netto + 23% VAT) za jedno zgłoszenie;

1590,00 zł brutto (1.292,68  zł netto + 23% VAT) za dwa zgłoszenia od jednego uczestnika;

2290,00 zł brutto (1.861,79 zł netto + 23% VAT) za trzy zgłoszenia od jednego uczestnika.

Organizatorem Konkursu jest B4P Sp. z o.o. Partner strategiczny: Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Nadzór prawny: Kancelaria SCBP Cieslewicz Bartecki Partnerzy Adwokaci sp. p. Patroni medialni: Narodowy Portal Turystyczny, money.pl, Proto.pl, LinkToPoland.com. Honorowym patronem jest Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Patronem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Recent Posts

Leave a Comment