REAKTYWACJA BRANŻY EVENTOWEJ CZYLI EVENT 2.0 – MECENAS ANNA ÇOBAN ( Coban Legal Law Office)

W ramach współpracy z Mice Poland na łamach gazety członkowie SBE wypowiadają się na temat: Reaktywacji branży eventowej czyli Event 2.0. Mecenas Anna Çoban z Coban Legal Law Office.

Branża eventowa jest jedną z branż najbardziej dotkniętych przez restrykcje związane z sytuacją epidemiczną COVID. Praktycznie od roku przedsiębiorcy z tej branży są pozbawieni możliwości działania i niestety na razie nie ma żadnego planu ze strony rządzących na uruchomienie tej branży.

Jedynie część z nich była w stanie otrzymać wsparcie jak Tarcze ZUS oraz Tarcze PFR 1.0 oraz PFR 2.0. Spowodowane jest to przede wszystkim wymogami formalnymi wskazanymi w regulaminach, jak posiadanie określonego kodu PKD w określonym okresach czasu, czy prowadzenie działalności w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymogi te są zaskakujące zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kody PKD są nadawane przede wszystkim w celach statystycznych. Nie jest zabronione prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej innej niż ta wskazana w rejestrze w postaci kodów PKD.

Po drugie, biorąc pod uwagę rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie których działalność branży eventowej, w postaci targów, kongresów, festiwali i innych została zakazana, należy wskazać, że zostały one wydane sprzecznie z przepisami Konstytucji. Ograniczenia wolności i praw obywateli, w tym wolność działalności gospodarczej może być ograniczona w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Władza wykonawcza nie wprowadziła takiego stanu na terytorium naszego kraju, stąd też nie można uznać, że wprowadzone ograniczenia są legalne.

Część przedsiębiorców z branży liczy nadal na pomoc rządu. Część przedsiębiorców wraz z pomocą mojej kancelarii postanowiła złożyć pozwy indywidualne przeciwko Skarbowi Państwa, żądając zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych strat.

Reasumując, w tym momencie branża nie wie, na czym stoi i czego może się spodziewać w najbliższym czasie. Jednocześnie, przedsiębiorcy chcą działać, zapewniając reżim sanitarny i chcą ustalić z władzami odpowiednie warunki działania. Nie rozumieją, dlaczego sklepy wielkopowierzchniowe oraz galerie handlowe mogą funkcjonować, a oni nie. Na ten moment nie ma jeszcze żadnego planu rządowego uruchomienia branży, co pozostawia przedsiębiorców w niepewności. Przy ogłaszaniu każdego nowego rozporządzenia co dwa tygodnie, mają oni nadzieję, że będzie jakieś światełko dla ich branży. Branża eventowa jest przygotowana i merytorycznie i technicznie, żeby podjąć działania w reżimie sanitarnym i ma nadzieję na szybką i skuteczną współpracę z rządem.

Recent Posts