Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB ze SBE

Stowarzyszenie Branży Eventowej rozpoczęło współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB. W ramach partnerstwa SBE i PSM obie organizacje będą wspierać swoje firmy członkowskie w rozwijaniu wspólnych działań, wykorzystując fachową wiedzę oraz doświadczenie zarówno specjalistów od eventów, jak i od marketingu bezpośredniego.

Partnerstwo SMB i SBE na pewno przyczyni się do wymiana doświadczeń. Korzystanie z usług przedsiębiorstw, które mogą się pochwalić członkostwem w ww. organizacjach, to gwarancja współpracy ze sprawdzonymi, rzetelnymi i wiarygodnymi partnerami.

„Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza firmy i osoby, które w polskiej branży MICE odgrywają ważną rolę, dbają o wysokie standardy współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku. SBE jest też reprezentantem branży w kluczowych dla środowiska kwestiach, m.in. przy konsultacjach społecznych nowych rozwiązań prawnych” – mówi Marta Dunin – Michałowska, Prezes Zarządu SBE. „Miło nam, że teraz będziemy mogli korzystać z bogatego doświadczenia koleżanek i kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Już się cieszymy na wspólne inicjatywy, także o charakterze edukacyjnym i społecznym” – dodaje M. Dunin – Michałowska.

Dla obu organizacji bardzo ważne są profesjonalne relacje z klientami, prowadzone w oparciu o kodeks etyki zawodowej. SMB i SBE pomagają
w rozwoju firm członkowskich, promują najbardziej wartościowe praktyki, zachęcają do stałego podnoszenia kwalifikacji, jak i edukacji wewnątrz stowarzyszeń.

SMB to już ponad 20 lat aktywności na rzecz środowiska marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Członkostwo w wielu federacjach
i związkach pomaga nam w dialogu z wszystkimi interesariuszami naszego środowiska, również na poziomie ogólnoeuropejskim”
– mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu SMB. „Z kolei jeśli chodzi o obecne partnerstwo z SBE, to wiążemy z nim spore nadzieje. Zależy nam, aby otoczenie biznesowe – w którym działają firmy marketingu bezpośredniego – było jak najbardziej profesjonalne. Jesteśmy przekonani, że wspólne projekty SMB i SBE przyniosą wiele dobrego reprezentowanym przez nas przedsiębiorstwom, a także całej branży marketingowej” – dodaje M. Drzewiecki.

Recent Posts

Leave a Comment