PLANY NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA BRANŻY EVENTOWEJ

Podczas pierwszego spotkania roboczego nowych władz (IV kadencji) Stowarzyszenia Branży Eventowej, które odbyło się na początku stycznia bieżącego roku, Zarząd SBE zdecydował jednogłośnie za jakie obszary tematyczne będą odpowiadać członkowie zarządu. W ramach dalszego rozwoju Stowarzyszenia i intensyfikacji działań na rzecz wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą, następujące osoby odpowiadają za:

  • Marta Dunin-Michałowska (Mea Group) – Prezes Zarządu, edukacja,
  • Żaneta Berus (Ptak Warsaw Expo) – Członek Zarządu, rozwój współpracy międzynarodowej,
  • Renata Razmuk (Social Connect Group) – Członek Zarządu, konferencje i wydarzenia specjalne,
  • Marcin Stefański (Expo Mazury) – Członek Zarządu, rozwój regionalny,
  • Piotr Wojdat (Evenea) – Członek Zarządu, kwestie finansowe.

Zarząd  planuje w trakcie tej kadencji być jeszcze bliżej członków Stowarzyszenia. Służyć temu mają m.in. cykliczne spotkania oraz organizacja kluczowych dla wszystkich – jako branży – konferencji, debat oraz wydarzeń w formule jak najbliższej potrzebom członków SBE.
W ramach IV kadencji duży nacisk będzie kładziony na jak najszersze zaangażowanie wszystkich członków w działalność SBE. Dysponują oni niezwykle cennymi umiejętnościami, często o unikalnym charakterze.

„Tylko dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, działających
na rzecz branży eventowej w ramach naszego stowarzyszenia będzie możliwe zrealizowanie ambitnych planów SBE na lata 2017-2020”- mówi Marta Dunin- Michałowska, Prezes Zarządu SBE.

W lutym br. odbędzie się spotkanie członków SBE, podczas którego Zarząd przedstawi krótko- i długofalowy plan działań oraz rozwoju SBE.  Również sami członkowie zadecydują jak chcą jako SBE działać w najbliższym czasie, na co szczególnie zwracać uwagę, w jakie wydarzenia angażować
się jako współorganizator czy partner merytoryczny.

Recent Posts