Piotr Michał Sady

Rocznik 1979, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu- Zarządzanie zasobami Ludzkimi. Zajmuje się tematem Gelotogii i używania śmiechu jako prewencji w ochronie i poprawie zdrowia od 10 lat. Prowadził zajęcia w różnych grupach, od stowarzyszeń, przez placówki dziennego pobytu, po zorganizowane grupy biznesowe. Wciąż pogłębia wiedzę o działaniu śmiechu na ludzki organizm i kontakty. Jego celem jest informowanie o potrzebie aktywności toru przeponowo- brzusznego w organizmie, co przekłada się na poprawę kondycji i zdrowia.

Uczestniczył w organizacji Mistrzostw Europy w lotach poduszkowcem w latach 2009 i 2011.

Uczestniczył również w realizacji telewizyjnych kampanii reklamowych jak i filmów fabularnych.

Zagadnienia zdrowego żywienia i wali ze stresem przetrenował na sobie.

Bezglutonowiec od urodzenia (był bezglutonowcem w stanie wojennym), sierota, ojciec córki.