Pierwsi absolwenci Studium Event Management już z certyfikatami zakończenia nauki

Stowarzyszenie Branży Eventowej we współpracy z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wręczyło certyfikaty ukończenia I edycji studium podyplomowego “Event Management” szesnastu absolwentom.

Wydarzenie odbyło się 23 lutego br. na Wydziale Zarządzania UW. Egzamin końcowy obejmował zaprezentowanie procesu przygotowania eventu na podstawie wcześniej otrzymanego briefu. Prezentacje oceniali doświadczeni event managerowie wiodących agencji eventowych oraz przedstawiciel SBE.

Stowarzyszenie Branży Eventowej, organizacja ukierunkowana na budowanie pozytywnego wizerunku polskiego rynku organizacji eventów, jego popularyzację i profesjonalizację, wraz z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uruchomili studium „Event Management” w kwietniu 2013 r. Jest to pierwszy projekt edukacyjny skupiający wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz tak szerokie grono ekspertów z zakresu event marketingu.

Anna Nowakowska, Członek Zarządu SBE ds. Edukacji: „Uczestnikami pierwszej edycji byli przedstawiciele lokalizacji, korporacji oraz agencji eventowych, a kilka osób poprzez udział w studium dopiero rozpoczęło swoją przygodę z branżą eventową. Tak różnorodna grupa miała również bardzo różne oczekiwania, co pokazało nam, jak wiele jest jeszcze obszarów, które należy eksplorować. Event Management to bardzo szerokie pojęcie, które ma swoje zastosowanie we wszystkich sektorach, które reprezentowali uczestnicy. Połączenie ich wszystkich w jedną spójną całość było niebywałym wyzwaniem, a dzięki zaangażowaniu tak wyjątkowych wykładowców okazało się sukcesem ”.

W ciągu całego roku, studenci odbyli 174 godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z programem, w którym ujęto zagadnienia dotyczące różnych aspektów zawodu event managera i organizacji wydarzeń, ale także kwestie z zakresu komunikacji marketingowej, prawa, zarządzania projektami czy CSR-u.

Anna Nowakowska: „Teoria to jeden z filarów, którego nie może zabraknąć w stworzonym przez nas studium. Drugim bardzo ważnym jest praktyka i warsztatowy charakter zajęć, dlatego też naszych studentów zabraliśmy kilkakrotnie na wizje lokalne podczas montaży eventowych do różnych obiektów (m.in. Hotel Narvil, MT Polska), pokazaliśmy jak wyglądają i jakie mają zastosowanie multimedia, jak planuje się catering na 2000 osób (Mazurkas Catering, MT Polska). Przekonaliśmy się, że zajęcia prowadzone przez ludzi, którzy na co dzień zajmują się produkcją i realizacją wydarzeń różnego formatu, były dla uczestników niesamowitą dawką ważnych informacji”.

To również dzięki wyważeniu proporcji pomiędzy wiedzą praktyczną a teorią, pierwsza edycja studium „Event Management” została pozytywnie oceniona przez uczestników. W końcowej ankiecie za najlepsze zajęcia uznano:

* Bezpieczeństwo imprez masowych przeprowadzone przez Katarzynę Pacholak, niezależnego konsultanta ds. bezpieczeństwa imprez masowych [zapraszamy na prelekcję na ten temat podczas konferencji SBE pt. „Event jako narzędzie biznesowe w promocji miejsc i regionów” http://sbe.org.pl/aktualnosci/
* Event jako narzędzie biznesowe, prowadzone przez Martę Harazińską i Jakuba Zdrzalika z agencji Perfectto,
* Sztuka prezentacji prowadzone przez dr Mariusz Trojanowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dużo kontrowersji i dyskusji wzbudziły tematy dotyczące aspektów prawnych, co świadczy o tym, jak potrzebne jest rozwinięcie tego zagadnienia w kolejnych edycjach.

Anna Nowakowska: „Pierwsza edycja, która skupiła bardzo szerokie pod względem zainteresowań grono uczestników była dla nas wyzwaniem, jak również sprawdzianem przygotowanego przez nas programu. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy grupę, staraliśmy się na bieżąco odpowiadać na zgłaszane potrzeby, doprecyzowywać zagadnienia. Jak pokazało doświadczenie dialog z uczestnikami jest niezwykle ważny. Druga edycja studium, która ruszyła zeszłej jesieni, już korzysta z tych doświadczeń, jednocześnie sugerując swoje indywidualne zapotrzebowania.”

Zakończenie drugiej edycji planowane jest na czerwiec 2014 r. Wtedy też SBE rozpocznie rekrutację do edycji trzeciej. Rozwój i promocja studium jest naturalnym i konsekwentnie realizowanym projektem edukacyjnym, mającym na celu przekształcenie go w pełnoprawny kierunek studiów podyplomowych, a z czasem być może również studiów licencjackich i magisterskich.

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Kierownik Studium Event Management, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski: „Atrakcyjność rynku polskiego oraz otwarcie na Europę i świat powodują dynamiczny rozwój branży usług eventowych w Polsce. Umiejętności i wiedza w profesjonalnym wymiarze wciąż są rzadkie i coraz częściej poszukiwane. Wraz ze Stowarzyszeniem Branży Eventowej, postanowiliśmy wprowadzić ten kierunek, ze względu na rosnące zainteresowanie rynku profesjonalną kadrą, przygotowaną pod względem merytorycznym i praktycznym. Priorytetem jest dla nas utrzymanie najwyższej jakości usług, co potwierdza popularność kierunku oraz zadowolenie uczestników z udziału w pierwszej edycji.”
Charakterystyka Studium, przedmioty oraz sylwetki wykładowców znajdziecie pod linkiem : http://sbe.org.pl/studium

Informacji na temat rekrutacji udziela Stowarzyszenie Branży Eventowej: Anna Nowakowska – tel. 600175291, mail: anna.nowakowska@sbe.org.pl

aniagrupowewreczenie0wreczenie1wreczenie2

Recent Posts

Leave a Comment