PATRONATY SBE: MP Power Awards i Kreatywny Roku

Siła przebicia branży eventowej! Platforma branży eventowej MeetingPlanner.pl ogłosił konkurs MP Power Awards i Kreatywny Roku Branży Eventowej.

IDEA I CELE KONKURSU

MP Power Awards powstał z potrzeby pokazania wartości i efektywności narzędzi z zakresu szeroko rozumianego event marketingu, a ich promocja jest jednym z głównych założeń konkursu.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnienie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Założeniem organizatorów MP Power Awards jest także integracja branży oraz budowanie platformy komunikacji pomiędzy tworzącymi ją sektorami.

Hasło konkursu „Siła przebicia branży eventowej” rozumiemy dwojako. Po pierwsze projekty z zakresu branży eventowej m.in. z racji swojej efektywności, kreacji i sposobu komunikacji „przebijają się” i realizują wyznaczone cele klienta. Po drugie Jury MP Power Awards poszukuje takich realizacji i miejsc, których „siła przebicia” ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń była największa.

MP Power Awards tworzą trzy części: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power 12. Konkursem towarzyszącym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.

O tym jak wygląda konkurs i poszczególne projekty:

http://www.meetingplanner.pl/mp-power-awards/informacje-o-konkursie/

Recent Posts

Leave a Comment