Nowe kryteria przyjmowania członków do SBE

W związku z wdrożeniem zmodyfikowanej strategii działania, nowy Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej zdecydował o zaostrzeniu zasad przystąpienia do organizacji. Aby móc ubiegać się o przynależność do SBE, potencjalni członkowie muszą spełnić pięć z ośmiu kryteriów.

Jak argumentują przedstawiciele SBE, misją organizacji jest promocja najwyższych branżowych standardów, a przynależność do Stowarzyszenia powinna być wyznacznikiem solidności i gwarantem wiarygodności firmy. Dlatego zaostrzenie kryteriów dla nowych członków było jedną z pierwszych decyzji nowo powołanego Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Aktualne kryteria przystąpienia do SBE to:

1. Posiadanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia,
2. Minimum 2-letnia obecność na rynku eventowym,
3. Minimum 3-letnie doświadczenie branżowe osoby zarządzającej firmą,
4. Przedstawienie portfolio, w którym znajdzie się min. 5 projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
5. Posiadanie listów referencyjnych od min. 5 klientów,
6. Udokumentowana działalność na rzecz branży,
7. Udokumentowana działalność z zakresu CSR,
8. Udział przychodów z działalności o charakterze eventowym
w ogólnych przychodach firmy o wartości min. 50 %.

Aby ubiegać się o członkostwo w SBE, firmy muszą spełnić minimum pięć z ośmiu podanych kryteriów.

„Postawiliśmy na kryteria świadczące o doświadczeniu branżowym i profesjonalizmie firm ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Zależy nam na tym, aby członkowie SBE czerpali z tytułu przynależności do Stowarzyszenia konkretne korzyści. Poprzez bieżące oraz planowane działania, a także zaostrzenie kryteriów przyjmowania w szeregi członków naszego Stowarzyszenia chcemy sprawić, aby obecność firmy w SBE jednoznaczna była z jej wiarygodnością oraz wysoką jakością świadczonych usług” – powiedział Andrzej Bagniuk, Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Recent Posts

Leave a Comment