MP Power Awards – dziesiąta edycja konkursu branży spotkań i wydarzeń

MeetingPlanner.pl zaprasza do udziału w dziesiątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards®. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty, produkty eventowe oraz Agencję Roku, a w tym roku z okazji jubileuszu – Event Dziesięciolecia. Stowarzyszenie Branży Eventowej jest partnerem branżowym MP Power Awards®.

Celem MP Power Awards jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów, obiektów i produktów oraz osobistości branży. Konkurs MP Power Awards tworzą: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power Produkt oraz MP Power 12. Konkursem towarzyszącym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.

W ramach MP Power Projekt zostaną poddane analizie i ocenie realizacje w następujących kategoriach głównych: event promocja marki, event – celebracja, integracja i edukacja, kongres w podziale na projekty stacjonarne i online, targi, event pozostałe formy, incentive travel oraz kampania zintegrowana z wykorzystaniem event marketingu, i towarzyszących: CSR oraz stage design. Termin zgłoszeń – 28 lutego.

Jury konkursu przyzna nagrodę specjalną – Event Dziesięciolecia. Do nagrody specjalnej można zgłaszać projekty eventowe zrealizowane w Polsce pomiędzy 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2021 roku. W tej kategorii jury poszukuje wydarzeń, które osiągnęły wysoki poziom kreacji, realizacji i efektowności, wyznaczających nowe standardy ostatniej dekady, stanowiących wartość i mających duże znaczenie w branży eventowej. Termin zgłoszeń – 28 lutego.

W MP Power Venue zaprezentowane zostaną miejsca – hotele, centra konferencyjne, obiekty wielofunkcyjne, obiekty, które działają zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju – z największym eventowym potencjałem, w kategoriach: miejsce eventowa, hotel eventowo-konferencyjny, hotel biznesowy, obiekt wielofunkcyjny, zielony obiekt unikatowy oraz premiera

premiera. Termin zgłoszeń – 21 lutego.

MP Power Produkt – do tej części konkursu można zgłaszać produkty, atrakcje, usługi i narzędzia, które mogą stać się częścią programu eventu i zdaniem zgłoszeniodawcy wpływać znacząco na jego efektywność i atrakcyjność. Termin zgłoszeń – 14 marca.

W kategorii Zrównoważony rozwój w branży eventowej wyróżnione zostaną projekty, działania, stosowanie wybranych rozwiązań, których główne cele wchodzą w zakres zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee, przez podmioty działające w przemyśle spotkań lub świadczące usługi na rzecz organizatorów wydarzeń. Termin zgłoszeń – 14 marca.

Jury – na podstawie zgłoszeń, nominacji i zwycięstw w poszczególnych kategoriach – wskaże Top10 Agencji oraz przyzna tytuł Agencji Roku.

W ramach plebiscytu MP Power 12 jury MP Power Awards wyróżnia osobistości i ekspertów branży, w dwunastu kategoriach.

Po raz dziesiąty odbędzie się konkurs towarzyszący MP Power Awards – Kreatywny Roku Branży Eventowej. Konkurs wyróżniający najlepszych kreatywnych przebiega dwutorowo – skierowany jest do profesjonalistów oraz tych, którzy chcieliby wiązać z kreacją swoją karierę i zawodowy rozwój. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach.

Rozstrzygnięcie MP Power Awards nastąpi podczas finałowej Gali MP Power Night, która odbędzie się 27 kwietnia. Gala będzie także finałowym eventem w dziesiątej edycji Meetings Week Poland.

Informacje dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się na stronie: www.mppowerawards.com

Organizatorem konkursu jest portal MeetingPlanner.pl: www.meetingplanner.pl.

Recent Posts