Marketing przy kawie

Przewodnik dla poszukujących rzetelnej wiedzy o marketingu i reklamie. Prezentuje nowe trendy, objaśnia przyczyny sukcesów i porażek, porządkuje wiedzę. Inspiruje do przemyśleń i refleksji. Mobilizuje do działania.

Portal składa się z dwóch części. Pierwsza, newsowa, jest ogólnodostępna. Druga – wymagająca logowania – to autorskie pogłębione analizy, teksty ekspertów oraz raporty z badań. Zawiera także rozmowy ze znanymi i inspirującymi postaciami branży. Wywiadów udzielili m.in. Philip Kotler, Al Ries, Jack Trout, Drayton Bird, Peter Fisk, Guy Kawasaki, Richard Branson, Robert Heath, Marian Salzman.

Czytelnikami portalu są decydenci, managerowie i specjaliści z działów marketingu, agencji reklamowych i interaktywnych, agencji badawczych, agencji i działów public relations. Do zarejestrowanych użytkowników wysyłany jest bezpłatny newsletter.


https://www.facebook.com/marketingprzykawie/
http://www.marketingprzykawie.pl/

 

Recent Posts