Kariera Event Managera stoi otworem – kolejna edycja Studium Event Management już wkrótce

Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w dwusemestralnym podyplomowym Studium Event Management. Rekrutacja do czwartej już edycji kursu potrwa do 20 października br. Studium dedykowane jest osobom pragnącym uzyskać lub poszerzyć swoje kompetencje w zakresie profesjonalnej organizacji eventów i poszukujących zatrudnienia w zawodzie Event Managera lub pokrewnych. Zajęcia w ramach Studium prowadzą wieloletni praktycy i przedstawiciele branży eventowej, a także wykładowcy Wydziału Zarządzania UW. Do tej pory kurs ukończyło 56 absolwentów, z których aż 80% z sukcesem podjęło pracę w zawodach powiązanych z jego tematyką. Zajęcia w ramach Studium potrwają od listopada 2015 do czerwca 2016 r.

Studium Event Management trwa dwa semestry i obejmuje 168 godzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia terenowe i praktyczne. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są zarówno przez praktyków, reprezentujących agencje eventowe, lokalizacje i podwykonawców, jak i przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Program Studium powstał w ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania UW a Stowarzyszeniem Branży Eventowej. Podstawowym celem Studium jest przekazanie jego słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami eventowymi (event management). Zajęcia koncentrują się w szczególności na praktycznych aspektach zawodu event managera, jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Studium oferuje także liczne warsztaty i spotkania z praktykami oraz wizje lokalne zarówno obiektów eventowych, jak i wydarzeń.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera, jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęcia dedykowane są pracownikom agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownikom korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawicielom administracji publicznej oraz właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt Studium narodził się z potrzeby branży i rosnącego rynku zatrudnienia w tym sektorze. Do tej pory na rynku nie było projektu, który edukowałby przyszłych event managerów zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Trzy edycje Studium pokazały nam, że liczne prezentacje eventowych case study, rozwiązań na żywo czy możliwość uczestnictwa w trakcie projektu w wizjach lokalnych obiektów i eventów to ogromna wartość dla uczestników. Dlatego budując program oparliśmy jego założenia przede wszystkim na praktyce, nie zapominając jednak o podstawie, czyli teorii. Połączenie tych niezwykle ważnych praktycznych elementów z kompetencjami wybitnej kadry – zarówno branżowej, jak i naukowej (przedstawiciele Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) stworzyło wyjątkowy kurs, który nie dość, że wdraża uczestników w specyfikę branży, a nawet pokazuje jej tajniki i sekrety trochę od kuchni, to dodatkowo stwarza wiele możliwości, w tym m.in. zatrudnienia czy nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych – mówi Anna Nowakowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej ds. Edukacji.

Ubiegłą, III edycję Studium ukończyło 20 absolwentów. Wśród nich znalazły się osoby, które prowadzą już swoją działalność związaną z organizacją eventów, podwykonawcy, pracownicy korporacji, a także osoby niezwiązane dotąd z profesjonalną organizacją wydarzeń, chcące rozpocząć karierę w zawodzie event managera. Tegorocznym absolwentom, którzy ukończyli kurs z wyróżnieniem, po raz pierwszy w historii Studium – oprócz certyfikatu – wręczono także list polecający, będący rekomendacją Stowarzyszenia Branży Eventowej. Dokument ten stanowi formę potwierdzenia, iż dany absolwent dzięki swojej postawie, zaangażowaniu oraz wysokiemu poziomowi zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat event marketingu może z powodzeniem podjąć pracę w firmie eventowej.

Rekrutacja do IV edycji Studium Event Management potrwa do 20 października 2015 r. Dokumenty, wśród których powinny znaleźć się: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat / magister), podanie o przyjęcie do Studium, kserokopia dowodu osobistego oraz CV należy składać w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w pokoju B004, lub za pośrednictwem adresu e-mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl.

Szczegółowych informacji na temat Studium udzielają: Koordynator Studium Event Management – Eliza Czyżewska, eliza.czyzewska@sbe.org.pl oraz Członek Zarządu SBE ds. Edukacji – Anna Nowakowska, anna.nowakowska@sbe.org.pl.

Szczegółowy opis Studium znajduje się na stronie: http://sbe.org.pl/projekty/studium-event-management/.

Recent Posts

Leave a Comment