Jak zdobyć Paryż nie wyjeżdżając z Warszawy – współpraca z firmami francuskimi i rozwój na rynkach francuskojęzycznych- wywiad z Moniką Constant

Monika Constant- Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

 Temat prezentacji:

Jak zdobyć Paryż nie wyjeżdżając z Warszawy – współpraca z firmami francuskimi i rozwój na rynkach francuskojęzycznych.

BIO

Monika Constant – Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Z biznesem francuskim związana od blisko 20 lat. Pracowała zarówno w Polsce jak i we

Francji przy wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej. Absolwentka UW

oraz polsko-francuskich Studiów Master HEC/SGH. Monika Constant pracuje w CCIFP od

2000 roku, a od 2009 roku jest jej Dyrektorem Generalnym. Pod jej kierownictwem CCIFP

rozwinęła się w jedną z największych i najbardziej dynamicznych zagranicznych izb

gospodarczych w Polsce, która obecnie zrzesza blisko 460 firm z kapitałem francuskim oraz

polskim. Wraz ze swoim zespołem tworzyła wiele wydarzeń związanych z promocją

francuskiego biznesu w Polsce, m.in. reprezentacja firm francuskich na Forum

Ekonomicznym w Krynicy (2010 – 2012, 2018), polsko-Francuskie Forum Gospodarcze z

udziałem Prezydentów Francji i Polski (listopad 2012), Spotkania Warszawskie (2013 – 2015,

2018). W ramach międzynarodowej struktury zrzeszającej 115 francuskich izb handlowych

za granicą (CCI France – International) jest jej koordynatorem na Europę Środkowo-

Wschodnią. Jest również częstym komentatorem polsko-francuskich stosunków

gospodarczych w radiu i telewizji. W 2017 została odznaczona przez Ambasadora Francji w

Polsce Narodowym Orderem Zasługi w randze kawalera za wybitne zasługi na rzecz

umacniania polsko-francuskiego partnerstwa.

WYWIAD

Justyna Szmidt: Podczas Meetings Week Poland będzie Pani opowiadać o tym, jak zdobyć Paryż nie wyjeżdżając z Warszawy, czyli o współpracy z firmami francuskimi i rozwoju na rynkach francuskojęzycznych. Jakie jest głównie zagadnienie, na którym zamierza się Pani skupić podczas swoje prezentacji? Jakim zakresem wiedzy chciałby się Pani podzielić się ze

słuchaczami?

Monika Constant: Chciałabym przede wszystkim pokazać ogrom możliwości jaki dają firmy francuskie zarówno w naszym kraju, jak i na innych rynkach. Omówię panoramę inwestorów francuskich w Polsce, którzy obecni są prawie we wszystkich branżach, zajmując często dominującą pozycję i scharakteryzuję możliwości współpracy za granicą. Warto bowiem pamiętać, że udana kooperacja w Polsce, może przełożyć się na dalszą współpracę z oddziałami firmy w innych krajach. Znamy wiele takich przypadków.

J.S: Do kogo głównie jest skierowana Pani prezentacja i kto powinien być najbardziej

zainteresowany uczestnictwem w Pani wykładzie?

M.C: Mam nadzieję, że będzie ona interesująca zarówno dla firm, które skupiają się na działalności w Polsce, chcących dotrzeć do firm z francuskim kapitałem, jak i dla tych przedsiębiorców, dla których polski rynek to za mało i planują oni ekspansję zagraniczną. Pamiętajmy bowiem, że rynki frankofońskie, to nie tylko Francja, ale również Belgia, Szwajcaria, spora część Afryki. Ponadto największe francuskie korporacje są obecne praktycznie na wszystkich kontynentach. Skala możliwości jest zatem bardzo duża.

J.S: Jakie rodzaje wydarzeń organizuje CCIFP? Jaki jest ich cel i do kogo są kierowane?

M.C: Francusko-Polska Izba Gospodarcza zrzesza w tym momencie ponad 450 firm, zarówno

francuskich, jak i polskich. Jesteśmy bowiem Izbą otwarta na wszystkich przedsiębiorców,

niezależnie od pochodzenia kapitału, którzy chcą nawiązywać nowe relacje i szukają

kontaktów z francuskim biznesem. W ciągu roku organizujemy blisko 100 spotkań w różnych

formułach. Najbardziej popularne są spotkania networkingowe gromadzące od 100 do

nawet 1500 osób – jak tradycyjny już Bal francuski z okazji 14 lipca. Mamy też spotkania w

mniejszym gronie, bardziej kameralne, sprzyjające bliższemu poznaniu i zacieśnianiu relacji.

Ponadto proponujemy też wiele spotkań szkoleniowych w różnych formułach,

prowadzonych przez ekspertów i praktyków z naszych firm. Kilka razy w roku organizujemy

również duże, prestiżowe wydarzenia takie jak Gala, czy Spotkania Warszawskie, gromadzące zarówno biznes jak i polityków oraz media.

J.S: Jakie były największe wydarzenia promujące Polskę we Francji i Francję w Polsce, które

Państwo zorganizowali?

M.C: W Polsce udało nam się zorganizować w 2012 roku Forum Ekonomiczne, z udziałem

ówczesnych Prezydentów obu krajów, a także kilkoma sesjami tematycznymi i debatami, w

których uczestniczyli prezesi globalnych, francuskich firm i największe polskie

przedsiębiorstwa. Ponadto, od kilku lat organizujemy Spotkania Warszawskie na Zamku

Królewskim, które są okazją do dialogu między polskimi i francuskimi przedstawicielami

biznesu, polityki, świata nauki i mediów. W trakcie ostatniej edycji rozmawialiśmy o

rewolucji cyfrowej, a wśród prelegentów mieliśmy m.in. Premiera Morawieckiego, Ministra

Cyfryzacji, czy słynnego francuskiego filozofa Luca Ferry’ego. Jesteśmy również obecni z

reprezentacją firm francuskich na dorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie

organizujemy panele dyskusyjne i Café France – przestrzeń wystawową i miejsce spotkań dla

uczestników wydarzenia. We Francji nasza działalność skupia się przede wszystkim na

konkretnej pomocy dostarczanej firmom. Organizujemy dla polskich przedsiębiorców misje

handlowe, indywidualne spotkania z francuskimi partnerami w zależności od potrzeb,

opracowujemy analizy sektorowe i badania rynku. Współpracujemy również z Ambasadą

Polski w Paryżu, z którą w 2017 roku organizowaliśmy konferencję dla ponad 300 osób na

temat współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie innowacji i perspektyw dla startupów.

J.S: Czy jest jakaś różnica w eventach organizowanych w Polsce i we Francji? Jeśli tak, to czym się przejawia?

M.C: Rynek francuski jest z pewnością rynkiem wymagającym i bardzo dojrzałym z dużą

konkurencją, jednak nadal atrakcyjnym dla zagranicznych firm. Są tutaj duże możliwości,

chociaż jak mówi część przedsiębiorców, jego dynamika, szczególnie jeśli chodzi o

mobilizację uczestników spada. W Polsce łatwiej jest zapełnić salę jakiegoś eventu niż we

Francji. Po części wynika to z dużej liczby organizowanych konferencji, targów etc., ale także

pewnego nasycenia rynku. W Polsce atrakcyjne wydarzenia są nadal w cenie i ludzie chętniej

na nie przychodzą, gdyż wiedzą, że mogą zrobić dzięki nim jakiś ciekawy biznes.

J.S: Jak duży jest rynek firm francuskich w Polsce i jakie są ich oczekiwania wobec wsparcia ze

strony CCIFP w zakresie organizowanych wydarzeń?

M.C: Francja to trzeci największy inwestor zagraniczny w Polsce, z kapitałem przekraczającym 90 mld złotych. Firm francuskich jest w Polsce ponad 1000. Stworzyły one blisko ćwierć miliona miejsc pracy, więc jak widać potencjał jest ogromny. Są to często liderzy w swoich branżach, a co warte podkreślenia, francuski kapitał inwestował w Polsce bardzo równomiernie, zatem firmy o francuskim rodowodzie możemy spotkać praktycznie w każdym sektorze: od spożywczego, przez przemysł ciężki, budownictwo, usługi dla biznesu, bankowość i finanse po przemysł kosmiczny i transport. Firmy poprzez wydarzenia chcą głównie dotrzeć do nowych klientów, albo utrzymać obecnych. Często angażują się również w nasze wydarzenia w charakterze partnera, dzięki czemu mogą w łatwy sposób wzmocnić swój wizerunek i wykorzystać okazję do zaproszenie swoich klientów i partnerów biznesowych.

J.S:W tym roku CCIFP obchodzi 25-lecie istnienia. Jak przez te lata rozwijała się współpraca

polsko-francuska w ramach wydarzeń organizowanych?

M.C: Na samym początku Izba była głównie miejscem spotkań, bardziej nieformalnych, przy

lampce wina, które pozwalały na wymianę doświadczeń i nawiązanie znajomości w gronie

Francuzów obecnych w naszym kraju. Z roku na rok zmieniała się formuła i liczba

uczestników, a nasze wydarzenia nabierały coraz to bardziej profesjonalnego charakteru.

Teraz organizujemy eventy na kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osób, w różnych formułach.

Są wśród nich i wydarzenia stricte networkingowe, skierowane na relacje, ale także

konferencje merytoryczne z udziałem ekspertów, czy wspólne angażowanie firm do udziału

w wydarzeniach zewnętrznych, jak chociażby w Forum w Krynicy.

Recent Posts