IV EDYCJA KONFERENCJI EVENT BIZNES ZAKOŃCZYŁA SIĘ SUKCESEM

7 listopada 2017r w centrum targowo-konferencyjnym w Digital Knowledge Village odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane dla branży przemysłu eventowego w Polsce – IV edycja konferencji skutecznego eventu Event Biznes. Była to doskonała okazja do integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej inspiracji. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Branży Eventowej. W konferencji, którą poprowadziła fantastyczna Aleksandra Mikołajczyk udział wzięło ponad 260 uczestników, 25 wybitnych prelegentów, 40 partnerów biznesowych w tym 26 wystawców, 16 tytułów mediów branżowych  którzy zaprezentowali się na towarzyszących wykładom i minitargach branży MICE.

Program konferencji Event Biznes miał na celu pokazać, że event marketing to strategiczne planowanie wydarzeń i związanych z nim działań w oparciu o wiedzę na temat produktu lub usługi oraz charakterystykę grupy docelowej, którego efektem są realne biznesowe korzyści.

Merytoryka konferencji Event Biznes została skoncentrowana na przedstawieniu uczestnikom wartości biznesowej, jaka jest efektem stosowania narzędzi event marketingowych w kontekście dotarcia przekazu do wybranej grupy odbiorczej. Celem programowym było budowanie świadomości skuteczności działań branży eventowej oraz dostarczenie popartych praktyką argumentów, które mogą posłużyć jako podstawa planowania działań oraz podziału środków i budżetów. Jednodniowe spotkanie podzielono na pięć głównych bloków tematycznych: 

1.       Wartości w budowaniu efektywnych relacji

2.       Event w zintegrowanej komunikacji marketingowej – case study

3.       Różnorodne rodzaje eventów a cele interesariuszy

4.       Bezpieczeństwo w organizacji eventów

5.       Przyszłość eventów – działania i narzędzia.

Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją Adama Sztaby, kompozytora, dyrygenta który opowiedział o mechanizmach zarządzania i współpracy zespołu oraz budowaniu odpowiedzialności za wspólny projekt. Sebastian Kotow, psycholog biznesu,  skoncentrował się na zaufaniu jako podstawowej wartości zarówno w świecie biznesu, jak i event marketingu. Stwierdził, że jest to siła napędowa innowacyjności, kreatywności i zaangażowania, stanowi również wyróżnik kompetentnego lidera. Kulturoznawca i specjalista w dziedzinie komunikacji marek, dr hab. Jacek Wasilewski  położył nacisk na spójność przekazu i komunikację marki w event marketingu, zwrócił uwagę m.in. na key verbal podczas eventów. Skupił się zarówno na wartościach w budowaniu relacji, jak i roli event marketingu
w strategii marketingowej,
Luiza Derek, dyrektor B2B marketing w Marstercard, przedstawiła przekrojowe ujęcie wykorzystania eventu w realizacji celów firmy, zarówno globalnie jak
i lokalnie.  Zaprezentowanie szerokiej perspektywy było też wstępem do pokazania przykładowych rozwiązań eventowych w formie studiów przypadków: 100-leia marki BMW (
Paulina Jaworska, brand experience customer manager  BMW Group Polska), kampanii Play „Gamers Gona Play” (Aleksandra Nitecka, digital marketing manager P4),  oraz rekordowy pokaz VR i Mitsubishi ASX 2017 (Łukasz Wójcik, dyrektor marketingu & PR, Mitsubishi Motors).

O istocie komunikacji z pracownikami i potencjalnymi pracownikami za pomocą wydarzeń w panelu poświęconemu event marketingowi w employer brandingu rozmawiała: Marta Pokutycka – Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej oraz rzecznik prasowy w Nationale-Nederlanden), Katarzyna Głowacka (niezależny konsultant, dyrektor departamentu rekrutacji i rozwoju BZ WBK, oraz Monika Starecka (chief operational officer, Country Management, EY).

Tomasz Kammel, dziennikarz telewizyjny, producent, i  trener podzielił się spostrzeżeniami, dotyczącymi budowania relacji z odbiorcą, co bezpośrednio wpływa na skuteczność eventu, za pomocą wystąpień. Katarzyna Cioch (dyrektor zarządzająca, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej) wskazała, jak organizacja kongresu może efektywnie wpłynąć na współpracę między stowarzyszeniami a środowiskiem biznesowym i instytucjonalnym, w czasach gdy transfer wiedzy jest kluczowym aspektem rozwoju.

Ważnym tematem podczas tegorocznego Event Biznes było zagadnienie bezpieczeństwa. W dobie zagrożeń terrorystycznych ale również czyhających niebezpieczeństw dnia codziennego na eventach korporacyjnych, kwestie bezpieczeństwa mogą zadecydować o skuteczności ale też atrakcyjności wydarzenia. Eda Ozden, (MEP Destination Business Solutions) przedstawiła kwestie zagrożeń oraz bezpieczeństwa współczesnego świata w ujęciu globalnym, natomiast Andrzej Kruczyński (Instytut Bezpieczeństwa Społecznego i były oficer GROM) skupił się nad narzędziami realnego zabezpieczenia wydarzeń. 

Ostatni blok tematyczny konferencji poświęcony został inspiracjom, trendom, narzędziom oraz działaniom, jakie w najbliższym czasie ułatwią pracę osobom odpowiedzialnym za realizację wydarzeń. Trenerzy biznesowi, dr Krzysztof Celuch oraz Ruud Janssen przedstawili nową metodę projektowania wydarzeń, ich planowania, konstruowania i zarządzania czyli #EventCanvas. Agnieszka Majkowska (dyrektor ds. rozwoju i wsparcia sprzedaży, Prudential Polska), członek Rady Etyki SBE, pokazałą w jaki sposób zagadnienia podejmowane przez radę mogą pomóc zleceniodawcom wydarzeń na każdym etapie współpracy z branżą eventową. Magdalena Galińska (kierownik ds. zakupów eventowych), zaprezentowałą temat najlepszych praktyk
i narzędzi przetargowych w komunikacji marketingowej, które są wynikiem Dialogu Branżowego prowadzonego przez środowisko zakupowe, marketingowe i agencyjne. Event Biznes zamknęłą rozmowa na temat przyszłości event marketingu, w której wzięli udział
Edyta Brykała (prezes zarządu, Noble Consierge), Jacek Caputa (event marketing manager, Grupa Żywiec), dr hab. Jacek Wasilewski (specjalista ds. komunikacji marek, kulturoznawca) Łukasz Kosuniak (client marketing manager, IT Magination, autor bloga businessmarketer.pl). Panel poprowadziłą dyrektor programowe konferencji: Magdalena Kondas (redaktor naczelna MeetingPlanner.pl) oraz Anna Nowakowska (członek zarządu ds. edukacji SB, blog strefaMICE.pl)

Organizatorzy postanowili wyróżnić w tym roku kilka wspaniałych osób tytułem Członka Honorowego. Wśród zasłużonych osób znaleźli się: 

Ewelina Sobolewska z firmy Krotoski-Cichy

Jacek Caputa Wieloletni praktyk i ekspert event marketingu i sponsoringu

Łukasz Kosuniak Ekspert Marketingu B2B, Autor serii „#ABC Marketingu B2B”, Blogger

Marta Pokutycka Mądrala Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej oraz Rzecznik Prasowy w Nationale-Nederlanden.

Agnieszka Majkowska Praktyk w dziedzinie zarządzania zespołami ludzkimi

Piotr Jaworowicz Kierownik Działu Projektów Eventowych i Mediów Społecznościowych w PKN Orlen.

Piotr Burdzy Główny Specjalista ds. Zakupów Orange Polska.

Edyta Brykała Prezes Zarządu Noble Concierge (Grupa Getin Noble Bank).

Jednodniowe wydarzenie skupiło przedstawicieli całej branży przemysłu spotkań w jednym miejscu. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy na temat event marketingu oraz poznania jego najnowszych trendów. Fantastyczna atmosfera skłaniała do nawiązania nowych ciekawych relacji biznesowych podczas rozmów we foyer czy networkingu.

Stowarzyszenie Branży Eventowej po sukcesie tegorocznego spotkania już rozpoczyna przygotowywania do V edycji konferencji.

Więcej na: www.eventbiznes.pl