Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Branży Eventowej

Okres letnio jesienny okazał się bardzo aktywnym czasem dla branży eventowej. Mnóstwo zapytań, realizacje produkowane w ciągu 2-3 tygodni, negocjacje stawek oraz poważne braki kadrowe sprawiły, że członkowie Rady Etyki przy Stowarzyszeniu Branży Eventowej zdecydowali reaktywować Kodeks Dobrych Praktyk z 2016 roku.

Dokument wciąż zawiera etyczne standardy i wartości, które powinny być przestrzegane na linii współpracy: klient- agencje- dostawca- pracownik.

Członkowie Rady Etyki podjęli się tego zadania głównie w celach edukacyjnych, wspierających oraz umacniających całą branżę eventową.

Treść Kodeksu została zaakceptowana przez reprezentantów firm członkowskich Stowarzyszenia Branży Eventowej. Wszystkie zainteresowane osoby oceniły, że rolą SBE jest stanie na straży jasnych zasad i obligowanie członków do przestrzegania ich jako przykład etycznych przepisów dotyczących wszystkich kluczowych obszarów działalności firm przemysłu spotkań.

Kodeks Dobrych Praktyk dostępny jest na stronie www.sbe.org.pl

Recent Posts