Dni otwarte SBE

Stowarzyszenie Branży Eventowej – organizacja zrzeszająca agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje i działająca na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz biznesowe, zaprasza na Dni otwarte. Wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia, a także firmy, które planują lub rozważają dołączenie do grona zrzeszonych agencji, lokalizacji lub podwykonawców mogą wziąć udział w spotkaniach z Zarządem SBE, odwiedzić biuro organizacji i porozmawiać z jej pracownikami. Dni otwarte odbędą się 8 września 2015 r. (wtorek) w siedzibie biura SBE w EXPO XXI Warszawa przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia zapraszają na spotkania w godz. 13.00-15.00.

Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje. Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Jest inicjatorem oraz współtwórcą Studium Podyplomowego Event Management przy Wydziale Zarządzania UW. Dąży do wypracowania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Organizacja realizuje liczne inicjatywy, mające na celu nie tylko edukację rynku, ale również jego integrację, budowanie relacji i dążenie do tego, by branża mówiła wspólnym głosem w dbałości o interesy swoje oraz swoich Zleceniodawców.

Wśród realizowanych przez SBE projektów znajdują się m.in.: Studium Event Management działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kształcące w trybie studium podyplomowego nowe kadry; cykl debat branżowych z udziałem przedstawicieli rynku eventowego, jego Zleceniodawców, mediów i innych autorytetów branżowych, których celem jest edukacja, wypracowywanie wspólnych standardów jakości i rozwiązywanie istotnych dla branży kwestii; konferencja Event Biznes – pierwsze o tak dużej skali branżowe wydarzenie poświęcone wyłącznie skutecznemu event marketingowi, dedykowane zarówno przedstawicielom branży, jak i jej Zleceniodawcom.

Członkowie SBE mają możliwość udziału we wszystkich inicjowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, na specjalnie dla nich przygotowanych warunkach. Dodatkowo, mogą brać udział we wszystkich wydarzeniach i akcjach objętych przez SBE partnerstwem lub patronatem. Firmy członkowskie mogą także liczyć na wsparcie promocyjne ze strony Stowarzyszenia, poprzez liczne kanały komunikacji, wykorzystywane przez SBE w bieżącej działalności – strona internetowa, media społecznościowe, działania PR, działania o charakterze partnerskim itd.

Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza firmy, które chcą mieć swój wkład w kształtowanie nowoczesnej branży eventowej w Polsce, którym zależy na budowaniu wspólnych, wysokich standardów jakości, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz skutecznym rozwiązywaniu ważnych dla całej branży kwestii. Od stycznia do SBE dołączyło już kilkanaście nowych firm, które wspólnie z nami biorą udział w licznych inicjatywach. Wierzymy, że SBE – które chce nie tylko edukować, profesjonalizować i jednoczyć branżę, ale również zadbać o standardy pracy w branży, np. poprzez aktywne i mające się już ku końcowi prace nad stworzeniem Kodeksu Etyki SBE – ma do zaoferowania firmom członkowskim wiele korzystnych rozwiązań i wsparcia. Zapraszamy zatem do powiększania naszych szeregów i wspólnej pracy na korzyść całej branży – mówi Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Dni otwarte odbędą się 8 września 2015 r. w godzinach 13.00-15.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Branży Eventowej, w EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Recent Posts

Leave a Comment