SBE JUNIOR

Stowarzyszenie Branży Eventowej zainaugurowało projekt SBE Junior, w ramach którego do organizacji będą mogli przystąpić studenci polskich uczelni zainteresowani aktywną działalnością branżową. Dotychczas SBE zrzeszało firmy reprezentujące polski rynek eventowy w ramach trzech filarów – agencje eventowe, podwykonawcy i eventowe lokalizacje. Poszerzenie grona członków o studentów jest jedną z konsekwencji współpracy SBE z Uniwersytetem Warszawskim oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Członkostwo w SBE Junior to nie tylko możliwość bliskiego, aktywnego kontaktu z branżą, dostęp do potencjalnych pracodawców, ale również liczne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i korzystania z pakietu korzyści oferowanego studentom przez SBE.

Projekt SBE Junior ruszył w czerwcu br. Jest on ściśle powiązany z edukacyjną działalnością Stowarzyszenia Branży Eventowej, w ramach której SBE prowadzi m.in. podyplomowe Studium Event Management przy Wydziale Zarządzania UW, a także podpisało umowę o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie.

SBE Junior dedykowany jest studentom uczelni wyższych z całego kraju. Ustalona składka członkowska dla studentów to opłata w wysokości 100 zł rocznie. W ramach członkostwa studenci otrzymają pakiet korzyści, w ramach którego będą mogli brać udział we wszystkich spotkaniach SBE na zasadach obowiązujących – zgodnie ze statutem – członków zwyczajnych, będą mogli również brać czynny udział w projektach realizowanych przez SBE oraz odbywać praktyki podczas wspieranych przez SBE wydarzeń. Dodatkową korzyścią oferowaną członkom SBE Junior jest 10% rabat na udział w prowadzonym przez SBE we współpracy z Wydziałem Zarządzania UW rocznym, podyplomowym Studium Event Management. Absolwenci Studium otrzymują certyfikaty poświadczające ukończenie kursu oraz referencje ułatwiające start zawodowy w branży eventowej, a także biorą udział w praktykach zawodowych organizowanych przez firmy z branży eventowej będące członkami SBE.

Polska branża eventowa jest młoda, cały czas się rozwija, a jednocześnie charakter zawodu event managera powoduje, że przyciąga on przede wszystkim osoby młode i bardzo młode. Dostrzegamy i doceniamy ten trend. Stąd pomysł, by umożliwić studentom polskich uczelni wyższych bliższy kontakt z branżą, jej przedstawicielami, a także prawdziwymi projektami eventowymi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi w ramach członkostwa w SBE Junior korzyściami i do zaangażowania się w naszą działalność. Wierzymy, że dzięki prowadzonym przez nas we współpracy z polskimi uczelniami projektom edukacyjnym, a także uruchomieniu SBE Junior Stowarzyszenie Branży Eventowej stanie się kuźnią młodych talentów eventowych i młodych kadr dla całej branży – powiedziała Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu SBE.

Aby dołączyć do SBE Junior należy wypełnić i przesłać na adres info@sbe.org.pl pobraną ze strony SBE deklarację członkowską wraz z CV i listem motywacyjnym (szczegóły w deklaracji).

Obecnie Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza 40 podmiotów w ramach trzech filarów, dedykowanych agencjom eventowym, firmom podwykonawczym oraz eventowym lokalizacjom.

Do pobrania:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas: info@sbe.org.pl