All Inclusive – magazyn o podróżach dalekich i bliskich.

Największy bezpłatny magazyn turystyczny w Polsce.
Nakład: 18.000 egz., objętość – ok. 200 str., format 200 x 283 mm, full kolor.
Ukazują się 4 numery w roku.
ALL INCLUSIVE to najbardziej opiniotwórczy w Polsce magazyn o turystyce luksusowej oraz o egzotycznych kierunkach podróży!
Wyróżniamy się szatą graficzną i wysokim poziomem edytorskim. Kreujemy modę na nowe, egzotyczne, ekskluzywne kierunki wyjazdów turystycznych! Piszemy o najlepszych hotelach na świecie.

Współpracujemy m.in. z: Kancelarią Sejmu RP, Polską Izbą Turystyki (PIT), Lang Team, Tour de Pologne, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, Polsko-Chińską Izbą Gospodarczą, Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą etc.
Zapraszamy do lektury i do współpracy!

http://www.all-inclusive.com.pl/
https://www.facebook.com/All-Inclusive-luksusowy-magazyn-o-podróżach-688632817816321/

Recent Posts