Dołącz do XI edycji Studium Event Management!

Dołącz do XI edycji Studium Event Management!

Studium Event Management” to 168 godzin zajęć, podczas których kładziemy nacisk na praktyczne poznawanie świata eventów oraz na aspekty teoretyczne takie jak zagadnienia prawne, logistyczne, administacyjne związane z event managementem.

Jeśli interesuje Cię studium stworzone we współpracy Stowarzyszenia Branży Eventowej z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

kliknij po więcej szczegółów: http://www.wz.uw.edu.pl/portale/fundacja/dzial/studium-event-management?fbclid=IwAR1MHB4h-7MtnN7Q5rERgxr53Qmu2B-SmtROS1mSJpOP2aUhB-wRmkTn_sU