O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Kim jesteśmy

Najprościej? Stowarzyszenie Branży Eventowej to organizacja zrzeszająca organizatorów, przedstawicieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. To jednak tylko pół prawdy. To również, a może przede wszystkim grupa ludzi, którzy z zaangażowaniem i pasją budują swoje biznesy i z takim samym zapałem wspierają siebie wzajemnie i chcą dzielić się swoją wiedzą i energią z innymi. 

 

Nasza misja 

Organizacja i rozwój rynku eventowego w Polsce. 

Integracja branży i stworzenie katalogu zasad i standardów, których wdrożenie w poszczególnych podmiotach ustanowi znak profesjonalizmu i najwyższej jakości usług. 

 

Nasze cele 

Budowanie organizacji, która skutecznie reprezentuje interesy branży na forum ogólnopolskim i międzynarodowym 

Promocja Członków SBE 

Tworzenie platformy wymiany doświadczeń, usług i wiedzy wewnątrz organizacji 

Edukacja branżowa 

 

Co to oznacza w praktyce?

Stanowimy liczący się głos w dyskusji o przyszłości branży i jej wsparciu, jako istotnej gałęzi gospodarki krajowej i część większej całości, jaką jest szeroko pojęty przemysł spotkań

Organizujemy i współorganizujemy eventy stanowiące platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i fundament do szeroko pojętej integracji branżowej 

Wspieramy naszych Członków w sytuacja kryzysowych, także występując w ich imieniu lub udzielając wsparcia prawnego i merytorycznego  

Współtworzyliśmy i aktywnie działamy w Studium Event Management, reagując tym samym na zapotrzebowanie rynkowe na dobrze wykształconą i praktycznie przygotowaną kadrę 

Prowadzimy akcje charytatywne 

Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem i usługami promując swoich Członków zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Stowarzyszenia w Polsce oraz poza jej granicami. 

Wymieniamy się doświadczeniem z agencjami eventowymi, dostawcami, lokalizacjami oraz pokrewnymi nam instytucjami z całego świata

Stworzyliśmy Rade Etyki i Kodeks Etyki jako wyznacznik dobrych praktyk nie tylko dla Członków SBE