STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ PODTRZYMUJE DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE I SZUKA ROZWIĄZAŃ DLA FIRM SEKTORU PRZEMYSŁU SPOTKAŃ POZA GRANICAMI POLSKI

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ PODTRZYMUJE DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE I SZUKA ROZWIĄZAŃ DLA FIRM SEKTORU PRZEMYSŁU SPOTKAŃ POZA GRANICAMI POLSKI

Stowarzyszenie Branży Eventowej  niezależnie od działań krajowych od samego początku kryzysu podjęło starania w kierunku integracji środowiska MICE na arenie międzynarodowej i powołania koalicji na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa przy Unii Europejskiej.

Jeszcze w marcu wystosowany został apel do organizacji branżowych w Europie o zbudowanie  transnarodowej grupy roboczej, której celami będą:

● mówienie jednym głosem o sytuacji w naszym sektorze w związku z COVID-19

● wysłanie jasnego komunikatu do instytucji unijnych z postulatami branży MICE

● stworzenie procedur zarządzania kryzysowego

● zaplanowanie innowacyjnych metod rozwoju naszej branży w obecnych warunkach

● podnoszenie świadomości i promocja sektora .

Powstała również grupa facebookowa Poland – Serce branży MICE w Europie, służąca do bieżącej komunikacji, zbierania danych o działaniach antykryzysowych innych państw, przygotowywania materiałów informacyjnych. Są to działania na rzecz Sztabu Kryzysowego MICE znane pod ogólną nazwą  TUgether.

„ Integracja środowiska z różnych krajów daje nam rzetelne informacje jak inne rządy wspierają przedsiębiorczość w swoich państwach. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że w momencie zawodu rozwiązaniami polskiego parlamentu warto wspierać się możliwościami z zagranicy. Dialog z przedstawicielami agencji eventowych czy stowarzyszeń przemysłu spotkań to również źródło inspiracji dla nas. Dowiadujemy się o bieżących działaniach na rzecz branży i łączymy siły. To jest dziś jedną z najważniejszych rzeczy- łączyć się w skali kraju i ponad wszelkimi granicami”  mówi Dagmara Chmielewska (Dyrektor Zarządzająca SBE oraz lider grupy międzynarodowej)

W odpowiedzi na wcześniejsze zaproszenie do integracji środowiska w Europie, 25 marca dwadzieścia siedem organizacji, między innymi z Francji, Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii zebrało się na międzynarodowym webinarium, aby zastanowić się jak skutecznie zacząć działać w strukturach UE. W ramach spotkania Barbara Weizsaecker, lobbystka działająca z ramienia EMECA European Major Exhibition Centres Association i UFI przedstawiła:

● obecne działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania koronawirusa i wsparcia dla gospodarek państw członkowskich

● wielkość uruchomionych środków z budżetu Unii

● sposoby i typowe działania lobbingowe na łamach Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Efektem spotkania jest zgoda uczestników na zawiązanie na razie nieformalnej koalicji europejskiej branży MICE, której celem będzie włączenie naszego przedstawiciela do istniejących już procesów konsultacji publicznych instytucji unijnych z branżą pokrewną-turystyką- w ramach European Travel Commission.

Podjęliśmy już kroki w kierunku powołania takiej grupy. Stworzony został Manifest MICE w języku angielskim oraz wzór listu do członków Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów.

Zachęcamy organizacje branżowe do podpisania Manifestu, który do pobrania jest na stronie www.sbe.org.pl  opublikowania go na swoich social mediach i na stronach www. Prosimy również o wykorzystanie listów i wysyłanie wraz z manifestem do członków Europarlamentu i urzędników Komisji Europejskiej.

List:

„Dear …….

At this time of absolute uncertainty, we should not despair but we should act in solidarity driven by our commitment to the employees and entrepreneurs that form the MICE industry in Europe.
Our sector specializes in creating business opportunities by building human connections and expanding markets. And by creating new connections across borders, we should face this tremendous challenge of global pandemia.

Our sector employs hundreds of thousands of people and generates over $800 billions globally. We are observing with concern the spread of coronavirus in Europe and the containment measures introduced by the states. SARS-CoV-2 virus infects not only other members of our community, but also the overall economy and our businesses in particular. Due to the nature of our industry that relies heavily on direct meetings and gatherings, our sector is in total shutdown now. As the states introduced measures to fight the pandemia, we are unable to operate. For months now we have experienced cancellations and we suspect that months after the immediate crisis ends, we won’t be able to bounce back, as our clients will be still overly cautious about in person and group interactions.

We want to take an active and resourceful approach to the current events as well as to the challenges that are ahead of us when this all ends.

We propose to advocate for:

●  the joint European action and plan that reflects the interests and needs of the MICE industry,

●  the presence of the MICE sector representative at the European Union level consultations that will

bring solutions tailored to our interests and needs.

We would like to be heard and visible at any European forums where decisions, plans or programs are being taken if they can affect us as the MICE sector, as European citizens and business owners that still wish to contribute to the EU economy.

We would like to ask you

●  to sign an open letter manifesto that lays out our interest statement, included in this correspondence

●  to indicate your candidate for the MICE representative at the European Travel Commission

Kindest regards,”

 

Jak znaleźć polskiego przedstawiciela w strukturach UE?

Tu znajdziesz swojego europosła: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Tu sprawdzisz w jakiej komisji on/ona pracuje : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home

Właściwym komisarzem odpowiedzialnym za kwestie gospodarki UE jest  Paolo Gentiloni: cab-gentiloni-contact@ec.europa.eu.