Zbliża się kolejna edycja Baltic-Nordic Event Forum

Zbliża się kolejna edycja Baltic-Nordic Event Forum

Baltic Event Industry Club od kilku lat zrzesza agencje eventowej z regionu Morza Bałtyckiego. Do zespołu należą członkowie z 8 krajów UE graniczących z Morzem Bałtyckim: Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska. Współpraca tych krajów obejmuje również  budowanie relacji z Rosją i Norwegią. Wśród polskich firm członkami są Allegro Events oraz Mea Group. Stowarzyszenie Branży Eventowej od 3 lat jest partnerem wydarzenia Baltic Nordic  Event Forum w tym od dwóch lat Dagmara Chmielewska ( Dyrektor Zarządzająca SBE) zajmuje miejsce w wśród członków jury.

Skąd się wziął pomysł?

Ponad 10 lat temu odgórnymi celami Rady Europejskiej było zacieśnienie współpracy krajów nadbałtyckich a tym samym sprostanie wspólnym wyzwaniom i skorzystania z możliwości, przed którymi stał region. Strategia podzielona została na trzy cele: ratowanie morza, połączenie regionu i zwiększenie dobrobytu. Każdy cel dotyczył szerokiego zakresu polityk i miał wpływ na inne cele.

Od tego czasu współpraca między 10 krajami regionu rozkwitła w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej po podatki i prawo spółek. Obecnie 85 milionów ludzi żyjących w regionie Morza Bałtyckiego jest bardziej połączonych niż kiedykolwiek. Kiedy pojawiają się nowe trendy i możliwości, dotykają wszystkich. Na przestrzeni lat liczne korporacje połączyło biura w jedną centralę bałtycko-nordycką zamiast małych biur przedstawicielskich w każdym kraju.

Branża komunikacji na żywo doskonale odzwierciedla te trendy. Specjaliści od wydarzeń pracują z każdą zawiłością regionu. Agencje eventowe są zmuszane do coraz większej współpracy i posiadania partnerów w każdym kraju regionu, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Dlatego w ciągu ostatnich kilku lat Baltic-Nordic Event Forum stało się miejscem, w którym specjaliści od wydarzeń mogą dyskutować o tym, co widzą i jak iść naprzód.

Baltic-Nordic Event Forum 2020 odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia w Sztokholmie i zgromadzi profesjonalistów ze wszystkich 10 różnych krajów, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego i nie tylko. Forum zapewnia wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów: agencje eventowe, korporacje, miejsca, specjaliści HR, dostawcy i wielu innych, którzy spotykają się, dzielą swoimi doświadczeniami i dyskutują o przyszłej współpracy.

Region Morza Bałtyckiego rozwija się bardzo szybko i z każdym rokiem staje się coraz bardziej połączony. Forum stwarza okazję dla osób z różnych krajów, aby spotkać się i omówić sprawy mające wpływ na cały region: dane, treść, relacje międzyludzkie , budowanie marki, zrównoważony rozwój, kwestie przetargowe, zmiany klimatu, wyzwania polityczne i gospodarcze, nowe możliwości, innowacje i zaawansowane technologie. Goście Forum reprezentują co drugie wydarzenie odbywające się w Europie Północnej i mają łączny budżet w wysokości 200 mln euro. Razem mają wpływ na całą branżę, a jeszcze bardziej – na naszą wspólną przyszłość.

Baltic-Nordic Event Forum to dwudniowe wydarzenie. Pierwszy dzień przedstawia najbardziej znaczące problemy branży na scenie i próbuje znaleźć rozwiązania pozwalające przezwyciężyć wyzwania.

Drugi dzień poświęcony jest Amber Event Awards, podczas której najlepsze agencje eventowe mogą pokazywać swoje wyniki najlepszym klientom regionu oraz inspirować i pokazywać nowe trendy swoim kolegom i partnerom.

www.bneforum.com