SBE i AWF: początek branżowej współpracy

SBE i AWF: początek branżowej współpracy

Przedstawiciele Stowarzyszenia Branży Eventowej oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego podpisali porozumienie, na mocy którego realizować będą wspólne projekty o charakterze rozwojowym zarówno dla branży turystycznej, jak i studentów AWF. Współpraca oparta będzie na wymianie wiedzy i doświadczenia, wzajemnym wsparciu profesjonalno-dydaktycznym oraz dążyć będzie do kształcenia nowych kadr dla rynku eventowego na dedykowanym kierunku studiów. Porozumienie, podpisane w marcu br., zawarte zostało na czas nieokreślony.

 

Porozumienie podpisali: w imieniu Stowarzyszenia Branży Eventowej Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu SBE i Anna Nowakowska, Członek Zarządu SBE ds. Edukacji, a z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego Prof. dr hab. Marian Kowalewski, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji.

 

Zgodnie z podpisanym dokumentem, przedmiotem porozumienia jest podejmowanie i rozwijanie współpracy w zakresie realizacji zadań, których celem jest podnoszenie kompetencji branży turystycznej, rozwój badań naukowych w aspekcie turystyki biznesowej oraz zbliżenie i współpraca branży turystycznej ze środowiskiem akademickim.

 

Wiążemy z rozpoczynającą się właśnie współpracą z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie bardzo duże nadzieje. Jako Uczelnia kształcąca kadry na kierunku Turystyka i Rekreacja, AWF jest jedną z placówek, której absolwenci często decydują się na karierę w szeroko pojętej branży eventowej, a tym samym jest ważnym wsparciem dla branży. Jesteśmy przekonani, że podpisane porozumienie otworzy drogę do współpracy, dzięki której uda nam się uruchomić pierwsze w Polsce pełnowymiarowe studia na kierunku dedykowanym eventom na uczelni państwowej, a tym samym budować profesjonalne zaplecze kadrowe, którego tak potrzebuje dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża eventowa. Wierzymy również, że wspólne projekty badawcze przyczynią się do wspierania profesjonalizmu i  innowacyjności polskiej branży eventowej, a także jej rosnącej konkurencyjności i atrakcyjności dla młodych kadr   – powiedziała Anna Nowakowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

 

W ramach porozumienia uzgodniono, że priorytetami współpracy będą takie działania, jak:

  1. Otwieranie drogi zawodowej dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF poprzez oferowane staże w firmach zrzeszonych w SBE;
  2. Udział kadry SBE oraz przedstawicieli firm członkowskich w tworzeniu programu eventowego oferowanego przez AWF, a także przygotowywanie dla studentów prelekcji i spotkań z ekspertami i praktykami polskiego rynku eventowego;
  3. Stworzenie kursów specjalistycznych o tematyce eventowej;
  4. Praca nad specjalizacją o tematyce eventowej;
  5. Docelowo również stworzenie pełnowymiarowych studiów o tematyce eventowej.

 

Porozumienia o tym charakterze są odpowiedzią na właściwą i partnerską współpracę uczelni z instytucjami rynku pracy. Szczególnie cieszy, że propozycja porozumienia pomiędzy WTiR i SBE zainicjowana została przez działające obecnie w SBE absolwentki naszego Wydziału. Deklaruję intensywną współpracę w szerokim spektrum zagadnień, wywołanych w treści porozumienia na poziomie ogólnych tematów –powiedział Prof. dr hab. Marian Kowalewski, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego.

 

Podpisane porozumienie WTiR i SBE jest szansą na zbliżenie i wspólne działania środowiska akademickiego i branży eventowej. Mam nadzieję, że zaowocuje ono nowymi inicjatywami, takimi jak: organizacja spotkań, konferencji, warsztatów czy wspólne badania naukowe. Dla studentów WTiR AWF otwierają się możliwości udziału w ciekawych przedsięwzięciach, pozwalających na zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń zawodowych i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Liczę, że jest to początek owocnej współpracy, która przyniesie korzyści zarówno WTiR AWF w Warszawie, jak i SBE oraz całej branży eventowej – dodała Dr Anna Ostrowska-Tryzno.

 

Współpraca z warszawską Akademią Wychowania Fizycznego jest kolejną inicjatywą podjętą przez SBE w kooperacji ze środowiskiem akademickim. Wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego SBE zainicjowało i prowadzi podyplomowe Studium Event Management. Obecnie trwa czwarta edycja, a dotychczas Studium ukończyło już ponad 60 słuchaczy.

na str 4 na str 3 na str 2