Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk SBE podczas Meetings Week Poland

Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk SBE podczas Meetings Week Poland

SBE przygotowało Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad określających standardy realizacji usług MICE zgodnych ze statutem Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki branżowej. Kodeks porządkuje je, obejmując tematy związane z właściwym traktowaniem pracowników, prowadzeniem współpracy z Klientami oraz standardami i jakością ich obsługi, zachowaniem poufności danych, współistnienia rynkowego z konkurencją, określa także zakres działań nieetycznych, porządkuje zasady związane z prowadzeniem procesów przetargowych, płatnościami oraz powołuje do życia Radę Etyki przy SBE, która będzie stała na straży przestrzegania zawartych w Kodeksie zasad. Rada Etyki będzie także organem wyznaczonym do rozstrzygania sporów o charakterze etycznym zgłoszonych do SBE przez dowolną ze stron konfliktu. Kodeks zostanie po raz pierwszy zaprezentowany szerokiemu gronu odbiorców podczas dnia SBE na Meetings Week Poland, który odbędzie się 15 marca 2016 r. na PGE Narodowym. Premierze kodeksu towarzyszyć będzie debata zatytułowana „Etyka w branży eventowej”.

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej to inicjatywa SBE, które zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje i działa na rzecz popularyzacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz probiznesowe, ukierunkowane na promocję najwyższych standardów działania w branży. Treść Kodeksu przygotowana została przez ekspertów polskiego rynku eventowego zrzeszonych w SBE, a także tych, którzy działają poza strukturami Stowarzyszenia, w szczególności po stronie Zleceniodawców. Jako niezależni eksperci współpracujący na co dzień z branżą zostali oni również zaproszeni do Rady Etyki, która jest organem wyznaczonym do egzekwowania zasad zawartych w Kodeksie. Kluczową rolą Rady Etyki będzie rozstrzyganie sporów o charakterze etycznym, zgłoszonych do rozpatrzenia zgodnie z zawartą w Kodeksie procedurą.

W skład Rady Etyki przy SBE weszli:

 • Agnieszka Majkowska – Przewodnicząca Rady, Prudential Polska,
 • Marta Dunin-Michałowska – Prezes Zarządu SBE, Mea Group,
 • Olga Krzemińska-Zasadzka – Wiceprezes Zarządu SBE, Agencja Power,
 • Żaneta Berus – Członek Zarządu SBE, EXPO XXI Warszawa,
 • Anna Nowakowska – Członek Zarządu SBE, StrefaMice.pl,
 • Ewelina Sobolewska – mBank,
 • Renata Razmuk – Renault Polska,
 • Katarzyna Łasińska, Bayer
 • Przemek Pichalski – Bartbo,
 • Michał Kozak – MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel oraz Mazurkas Catering,
 • Paweł Zaboklicki – MT Polska,
 • Michał Czerniak – Brill AV Media,
 • Piotr Grajewski – Santa Fe Partners (marki Blue Cactus i Iguana Lounge).

Premierze Kodeksu towarzyszyć będzie branżowa debata zatytułowana „Etyka w branży eventowej”. W debacie udział wezmą Olga Krzemińska-Zasadzka z Agencji Power, członek Rady Etyki przy SBE, Michał Czerniak z Brill AV Media, również członek Rady Etyki, Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny z firmy LexCare – Partnera SBE, a także gość specjalny – aktor, właściciel Teatru Kamienica, Emilian Kamiński.

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej powstał w oparciu o statut SBE i jest bliski nam wszystkim, którzy pracujemy nad budowaniem wysokich standardów branżowych. Zależy nam na propagowaniu właściwych postaw i tworzeniu warunków do oferowania najwyższej jakości obsługi Klientom branży, ale również do budowania relacji branżowych na najwyższym poziomie etycznym. Mamy nadzieję, że Kodeks stanie się wyznacznikiem dobrych praktyk, przewodnikiem w trudnych sytuacjach i furtką do rozstrzygania spornych sytuacji, które obecnie zbyt często pozostają bez wyjaśnienia – mówi Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

 

Premiera Kodeksu Dobrych Prakty Branży Eventowej odbędzie się 15 marca 2016 r., podczas dnia SBE w ramach Meetings Week Poland.

 

kodeks