ZARZĄD

Marta Chmielewska

Prezes Zarządu

Prezes Mea Group Sp. z o.o., agencji eventowej, specjalizującej się w całościowym, angażującym zmysły kreowaniu wydarzeń. Z branżą eventową związana od 1997 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w agencjach eventowych, odpowiadając za obszar realizacji imprez oraz PR. Własną agencję otworzyła w roku 2008. Od tej pory konsekwentnie ją rozwija, co zapewniło Mea Group dynamiczny wzrost i pozycję jednego z liderów polskiego rynku organizacji eventów. Marta Chmielewska czynnie angażuje się także w życie polskiej branży eventowej, regularnie gości na łamach branżowych tytułów. Do Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej na stanowisko Wiceprezesa została powołana w lutym 2014 r. W listopadzie tego samego roku, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków SBE, objęła stanowisko Prezesa Zarządu. W styczniu 2015 r. wyróżniona tytułem „Osobowość Roku 2014” przez branżowy magazyn MICE Poland w kategorii Organizator.

Żaneta Berus

Członek Zarządu ds. rozwoju współpracy międzynarodowej

CEO i założyciel firmy konsultingowej In2Win Business Consulting działającej od 2011 roku w obszarze MICE; członek zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej, ekspert branżowy

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego. Swoją edukację kontynuowała w ramach licznych szkoleń i kursów. W 1999 roku ukończyła program biznesowy Values Management and Applied Prioritizing w Centrum Edukacyjnym Interclub w Chicago, rok później studium biznesowe Go Smart Business i podyplomowe studia zarządzania na Northwestern Business College w Chicago. W 2010 roku do swoich naukowych osiągnięć dołączyła także dyplom studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Żaneta Berus piastowała prestiżowe stanowisko Konsula Handlowego w Konsulacie Generalnym RP w Chicago i odpowiadała za promocję polskiej gospodarki na rynku amerykańskim. Przez 16 lat była związana z obiektem EXPO XXI w Warszawie. Od 2006 w Zarządzie tej firmy oraz na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, a ostatnich 6 lat na stanowisku prezesa Zarządu. Do końca kwietnia 2017 r. piastowała również funkcję Executive Director w Sapphire Group, do której należy także EXPO XXI oraz Blue Business Media

Przez kolejne 2 lata była Dyrektorem Zarządzającym największego obiektu wystawienniczego w Polsce – Ptak Warsaw Expo i odpowiadała za koordynację działań i współpracę z zewnętrznymi klientami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Jednocześnie od 2011 roku prowadzi swoją firmę konsultingową In2Win i doradza organizatorom oraz firmom zainteresowanym organizacją wydarzeń, w szczególności tych targowych. Żaneta Berus działa także czynnie w Stowarzyszeniu Branży Eventowej będąc członkiem zarządu tej organizacji odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową, a do końca lipca 2016 roku była przez ponad 6 lat Wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, członkiem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz członkiem UFI – Światowego stowarzyszenia zrzeszającego branże targową.

Za swoje działania na rzecz samorządu i zasługi dla promocji Polski, Żaneta Berus otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, drugie najważniejsze odznaczenie państwowe, przyznane przez Prezydenta RP. Także branża eventowa doceniła jej zaangażowanie. Uhonorowana została tytułem MP-12, jako najlepszy menedżer obiektu w kategorii Dostawca-Venue, . Żaneta Berus odebrała kolejne wyróżnienie branżowe - tytuł „Osobowość Roku” w kategorii „Menadżer obiektu”, a także  Odznakę „Zasłużona dla turystyki” przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Renata Razmuk

Członek Zarządu ds. konferencji i wydarzeń specjalnych

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1997 r. związana z Renault Polska. Swoją przygodę z branżą eventową rozpoczęła w 2007 roku na stanowisku attaché ds. komunikacji wewnętrznej i organizacji imprez gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie i koordynację polityki komunikacji wewnętrznej oraz organizację różnorodnych wydarzeń: spotkań, konwencji produktowych, integracji, pikników, programów incentive travel, targów itp. W 2010 otrzymała nagrodę koncernu za najlepszy projekt komunikacji wewnętrznej Communication Function Awards „Eco2gether”. Pomysłodawca i organizator Wolontariatu Pracowniczego. W 2014 r. awansowała na stanowisko product managera segmentu M2S oraz samochodów elektrycznych terytorium EAST. Obecnie Key Account Manager w Dyrekcji Sprzedaży Zbiorowej i Specjalnej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe dało jej szansę szerokiego poznania aspektów związanych z planowaniem i realizacją procesów projektowych, zdobycie umiejętności i praktykę w koordynacji zespołów niezależnie funkcjonujących pracowników, zarządzaniu projektami i sytuacjami kryzysowymi. Wszystkie te elementy na co dzień wpisane są w pracę skutecznego event managera działającego pod presją czasu.

Poza pracą w korporacji realizuje swoją pasję do branży MICE działając jako Business Developement Director w nowopowstałej firmie scenograficznej Pracownia Kreativa oraz wraz ze swoim życiowym partnerem rozwija działalność MICE Concierge pod szyldem Agencji Interaktywnej Social Connect. Jednocześnie realizuje się organizując i biorąc udział w różnorodnych akcjach wolontariackich i charytatywnych. Od lat wspiera bezdomnych z warszawskiego dworca organizując odzież, obuwie i ciepłe okrycia. Stale również pomaga ubogim rodzinom ze Śląska dostarczając niezbędnych, codziennych rzeczy. Każda kolejna akcja charytatywna jest dla niej ciekawym wyzwaniem i dowodem na to, że warto pomagać.

Osobowość Roku Mice Poland 2011.

Przewodnicząca Jury pierwszej edycji konkursu MP Power Award 2012, w latach ubiegłych i obecnie członek Jury. Członek Rady Etyki przy SBE. Członek Jury konkursu Top Event przy Forum Branży Eventowej FBE.

renata.razmuk@sbe.org.pl

KOMISJA AUDYTOWA

POPRZEDNIE ZARZĄDY SBE

I Zarząd i II Zarząd

Andrzej Bagniuk- Prezes Zarządu

Seweryn Jakubiec- Wiceprezes Zarządu

Adam Zagajewski- Wiceprezes Zarządu

Anna Gajewska- Członek Zarządu

Olga Krzemińska- Członek Zarządu

III Zarząd

Andrzej Bagniuk – Prezes SBE

Adam Zagajewski- Wiceprezes zarządu ds. rozwoju

Marta Dunin-Michałowska – Wiceprezes ds. komunikacji

Olga Krzemińska-Zasadzka – Członek zarządu ds. eventów

Anna Nowakowska – Członek zarządu ds. edukacji

IV Zarząd

Marta Dunin Michałowska- Prezes Zarządu

Anna Nowakowska- Członek Zarządu

Olga Krzemińska- Zasadzka- Wiceprezes Zarządu

Żaneta Berus- Członek Zarządu

Dyrektor Zarządzające mające duży wpływ na SBE:

Magdalena Jabłońska

Dorota Zdanowska