Studium Event Management

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykłady prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych, osoby zarządzające obiektami eventowymi, specjalistów CSR oraz przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania UW. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ ORAZ
FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA)

VI EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT

Termin rekrutacji: 31 październik 2017

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 – 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Ilość godzin: 168 (2 semestry)
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Dodatkowe zjazdy (w tygodniu, nieobowiązkowe): wyjścia na eventy, udział w projektach eventowych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Branży Eventowej

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

Wymagane dokumenty:

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

– Charakterystyka branży eventowej
– Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
– PR i sponsoring
– Internet i social media w eventach
– Przywództwo
– Sztuka prezentacji
– Psychologia eventów
– Warsztaty organizacji wydarzeń
– Zarządzanie projektami
– CSR w eventach
– Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
– Experiental marketing i case study eventów
– Bezpieczeństwo imprez masowych
– Rynek turystyki biznesowej
– Utrzymanie lojalności klientów
– Podstawy prawa w eventach
– Event marketing
– Event w strategii marki
– Event jako narzędzie sprzedaży
– Charakterystyka i rodzaje eventów
– ROI w eventach
– Zasady wyboru lokacji na event
– Organizacja cateringu
– Brief
– Kreacja w projektach eventowych
– Przygotowanie oferty w eventach
– Planowanie i produkcja eventow
– Rozliczanie i podsumowanie eventu
– Prawo autorskie i ZAIKS
– Media w eventach
– Narzędzia komunikacji w eventach
– Scenografia eventowa
– Nowe technologie w eventach
– Teambuilding
– Narzędzia do organizacji wydarzeń
– Savoir vivre przy stole
– Umowy oraz kwestie pracownicze
– Plastyka eventu
– Scenotechnika
– Multimedia
– Oświetlenie sceniczne
– Efekt WOW na eventach
– Kurs pierwszej pomocy

Ponadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania UW i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacji na temat Studium udzielają:

Członek Zarządu SBE ds. Edukacji, Koordynator Studium Event Managment

Anna Nowakowska
E-mail: anna.nowakowska@sbe.org.pl

Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

Edycja I

Edycja II

Edycja III

Edycja IV

Edycja V

GALERIA