SBE JUNIOR

Projekt SBE Junior kierowany jest do Studentów Studium Event Management na Uniwersytecie Warszawskim.

CO DAJE CZŁONKOSTWO SBE JUNIOR?

Członkostwo w SBE Junior to nie tylko możliwość bliskiego, aktywnego kontaktu z branżą, dostęp do potencjalnych pracodawców, ale również liczne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i korzystania z pakietu korzyści oferowanego studentom przez SBE.

SBE I UW

Projekt SBE Junior jest ściśle powiązany z edukacyjną działalnością Stowarzyszenia Branży Eventowej, w ramach której SBE prowadzi m.in. podyplomowe Studium Event Management przy Wydziale Zarządzania UW.

ZASADY CZŁONKOSTWA

Ustalona składka członkowska dla studentów to opłata w wysokości 300 zł rocznie. W ramach członkostwa studenci otrzymają pakiet korzyści, w ramach którego będą mogli brać udział we wszystkich spotkaniach SBE na zasadach obowiązujących – zgodnie ze statutem – członków zwyczajnych, będą mogli również brać czynny udział w projektach realizowanych przez SBE oraz odbywać praktyki podczas wspieranych przez SBE wydarzeń.

Aby dołączyć do SBE Junior należy wypełnić i przesłać na adres info@sbe.org.pl deklarację członkowską.