Rada Etyki/Kodeks Etyki

Stowarzyszenie Branży Eventowej, widząc dojrzewanie i krystalizowanie się branży spotkań zauważyło odpowiedni moment na rozpoczęcie rozmów o jasnych zasadach regulujących wzajemne relacje biznesowe wszystkich podmiotów branży MICE.

„Na naszych oczach dojrzewa i krystalizuje się branża, to dobry moment aby zacząć rozmowy na temat wzajemnych biznesowych relacji i ich jakości. Siły zostały podzielne na duże i małe, drogie i tanie firmy  –  z  pośród rynku wyłonili się kompetentni partnerzy.  Rynek eventowy dojrzał, dlatego teraz naszą misją powinno stać się zdefiniowanie tego, jak  powinniśmy się względem siebie zachowywać w skrystalizowanej branży MICE”

Rada Etyki

Cele funkcjonowania Rady

  • Promowanie standardów etycznych w branży spotkań
  • Edukacja w dziedzinie etyki branży spotkań.
  • Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży spotkań.
  • Wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady.
  • Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska branży spotkań i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele.

Misja Rady Etyki

Misją Rady Etyki przy Stowarzyszeniu Branży Eventowej jest wyznaczenie etycznych standardów postępowania podmiotów funkcjonujących w branży MICE. Jej działalność ukierunkowana jest na promowanie tychże standardów w branży spotkań oraz edukację w dziedzinie etyki branżowej. Do zadań Rady Etyki należy wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży MICE oraz orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady. Rada Etyki dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska branży spotkań i deklaruje wolę współpracy z różnymi podmiotami mającymi zbieżne cele.

Podejmując powyższe działania Rada Etyki chce edukować, wspierać i umacniać całą branżę i wszystkie podmioty w niej działające, w zakresie ich etycznej działalności związanej z organizacją wydarzeń.

Realizując misję, Rada Etyki stoi na straży jasnych zasad i wdraża działania mające na celu zmianę, ujednolicenie i respektowanie przepisów dotyczących wszystkich kluczowych obszarów działalności firm sektora MICE.

Skład rady etyki

Marta Dunin-Michałowska_Mea Group2

Marta Chmielewska

Mea Group

Ola2

Olga Krzemińska-Zasadzka

Agencja Power

Zaneta-Berus

Żaneta Berus

EXPO XXI Warszawa

BARTBO_Przemek_Pichalski_2

Przemek Pichalski

Bartbo

Piotr Grajewski

Piotr Grajewski

Blue Cactus&Iguana Lounge

M_Kozak_cmyk

Michał Kozak

Mazurkas Hotel

Michal_Czerniak

Michał Czerniak

Brill AV Media

Zaboklicki Paweł large

Paweł Zaboklicki

MT Polska

Agnieszka Majkowska

Agnieszka Majkowska

Renata Razmuk

Renata Razmuk

Ewelina Sobolewska

Ewelina Sobolewska

Kodeks Etyki

Do pobrania:

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej – zbiór zasad określających standardy realizacji usług MICE zgodnych ze statutem Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki branżowej. Kodeks porządkuje zasady, obejmując tematy związane z właściwym traktowaniem pracowników, prowadzeniem współpracy z Klientami oraz standardami i jakością ich obsługi, a także zachowaniem poufności danych i współistnienia rynkowego z konkurencją. Określa również zakres działań nieetycznych oraz porządkuje zasady związane z prowadzeniem procesów przetargowych i płatnościami.

Inaugracja Kodeksu – Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej, odbyła się podczas Meetings Week Poland 2016, 15 marca 2016 r. . Sygnatariuszami Kodeksu zostali członkowie Rady Etyki jako reprezentanci środowiska przemysłu wydarzeń zobowiązali się do postępowania według zapisanych w nim zasad.  Oficjalnej prezentacji Kodeksu towarzyszyła debata pod tytułem Etyka w branży eventowej, w której udział wzięli: Marta Dunin-Michałowska, Prezes SBE, członek Rady Etyki, Olga Krzemińska-Zasadzka wiceprezes SBE, członek Rady Etyki, Michał Czerniak z Brill AV Media, członek Rady Etyki, Marta Walędziak-Skowrońska, radca prawny z firmy LexCare – partnera SBE, Agnieszka Majkowska, Przewodnicząca Rady Etyki, Prudential Polska, Krzysztof Celuch, Poland Convention Bureau, a także gość specjalny – aktor, właściciel Teatru Kamienica, Emilian Kamiński. Poprowadziła ją Magdalena Kondas z Meeting Planner.

Kontakt: etyka@sbe.org.pl