Rada Do Spraw Bezpiecznego Eventu

Propozycje procedur bezpieczeństwa

Stowarzyszenia Branży Eventowej dla eventów korporacyjnych, konferencji oraz targów w etapie odmrażania

Celem dokumentu jest wypracowanie jak najlepszych procedur dla obiektów, organizatorów i uczestników targów, wydarzeń biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem niniejszych intencji:

 1. Ochrona zdrowia i życia osób zaangażowanych w realizację oraz uczestniczących w wydarzeniu. 
 2. Stopniowe i kontrolowane otwarcie sektora spotkań biznesowych, targów, imprez marketingowych, wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Wydarzenia typu: targi, wydarzenia korporacyjne, konferencje i kongresy stanowią znaczącą część polskiej gospodarki, przynoszącą rocznie wpływy na poziomie 34 miliardów PLN i tworzącą prawie 3% PKB.

Jest wiele  rodzajów wydarzeń biznesowych i wszystkie one dają polskim firmom niepowtarzalną możliwość promowania swoich produktów, osiągnięć naukowych oraz usług. Bez ich obecności na polskim rynku, a więc bez rychłego powrotu do ich organizowania – oczywiście z zachowaniem proponowanych poniżej norm bezpieczeństwa, nie będzie możliwe skuteczne konkurowanie polskich firm, w czasie i po ustaniu pandemii koronawirusa, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Oczywiście poniższe wytyczne powinny być zgodne z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz Ministerstwa Zdrowia (MZ).

Poniższymi wytycznymi, które mogą być wprowadzone w życie pokazujemy, iż organizatorzy, gestorzy obiektów oraz zwiedzający są świadomymi ludźmi, odpowiedzialnymi społecznie, i że są w stanie, tak jak można było zauważyć do tej pory, przestrzegać  określonych zasad sanitarnych i społecznych, takich jak np. zachowanie odpowiedniego dystansu, czy dezynfekowanie i mycie rąk.

Przypominamy, iż targi nie są imprezami masowymi (nigdy nie były w rozumieniu ustawy o imprezach masowych), trwają po kilka dni i można w ich trakcie  dosyć dokładnie kontrolować liczbę osób przebywających w jednym czasie na hali wystawienniczej czy w centrum kongresowym.

Na wydarzeniach korporacyjnych i konferencjach branżowych lista gości jest znana i możliwe jest zachowanie rozsądnego dystansu między uczestnikami.

 1. Optymalny termin zniesienia restrykcji dla organizacji wydarzeń korporacyjnych do 500 osób to 15 czerwca, konferencji do 500 osób 15 czerwca, małych targów B2B 1 lipca  oraz pozostałych targów i wydarzeń to 1 września 2020 roku.
 2. Wszystkie wytyczne opracowaliśmy zgodnie z uwagami Światowego Stowarzyszenia Targów UFI,  z podziałem na kilka najważniejszych kwestii dotyczących:
 1. Personelu (organizator, obsługa) i uczestników wydarzeń,
 2. Zachowania niezbędnej bezpiecznej odległości między osobami,
 3. Wdrożenia zaleceń GIS i MZ,
 4. Kontroli ilości uczestników,
 5. Przejrzystego systemu umożliwiającego sprawdzanie na bieżąco wdrożonych procedur

 

    3. Materiał dodatkowo został opracowany na podstawie:

 1. Wytycznych WHO 
 2. Zaleceń OECD
 3. Wytycznych RIEFL (niemieckie)
 4. Rekomendacji CDC  (amerykańskie)
 5. Wytycznych UFI – Światowego Stowarzyszenia Targów dla branży spotkań.

RADA MIASTA WARSZAWY:

PAWEŁ RABIEJ

WICEPREZYDENT
MIASTA WARSZAWY

ANNA AUKSEL- SEKUTOWICZ

RADNA MIASTA WARSZAWY

KONRAD NIKLEWICZ

p.o. dyrektora Biura
Marketingu Miasta

STOWARZYSZENIE BRANZY EVENTOWEJ (SBE):

MARTA CHMIELEWSKA

PREZES ZARZĄDU SBE

ŻANETA BERUS

CZŁONEK ZARZĄDU SBE

RENATA RAZMUK

CZŁONEK ZARZĄDU SBE

DAGMARA CHMIELEWSKA

Dyrektor Zarządzająca SBE

PARTNERZY:

ALICJA GŁUSZEK

FUNDACJA FOH

KATARZYNA GADOMSKA

ŁÓDZKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

MATEUSZ CZERWIŃSKI

Warsaw Tourism Organization, Warsaw Convention Bureau

EKSPERCI:

IWONA BASIAGA

EPIDEMIOLOG Z FIRMY IMPEL

ANDRZEJ KRUCZYŃSKI

WSPÓŁWŁAŚCICIEL CSAT, WICEPREZES INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

MICHAŁ KIBIL

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY KIBIL I WSPÓLNICY SP. K.