Polska Izba Przemysłu Targowego

 

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową, także dla klientów targów.

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji środowiska targowego, promocja targów – rozumiana szeroko – w tym działalność wydawnicza a takze edukacja w zakresie marketingu targowego oraz promowanie etycznych zachowań biznesowych w branży.

Jako organizacja lobbingowa PIPT prowadzi działania na rzecz przemysłu targowego w kwestiach dotyczących przede wszystkim zagadnień promocji eksportu, prawa budowlanego i prawa podatkowego. Izba konsultuje opracowywane bądź nowelizowane akty prawne, współpracując w tym zakresie z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a także wykorzystując możliwości jakie daje członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Polska Izba Przemysłu Targowego skupia swoje wysiłki przede wszystkim na promocji targów jako jednego z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu, do wykorzystania przez przedsiębiorców, szczególnie reprezentujących małe i średnie firmy z różnych sektorów gospodarki, występujące na targach w kraju i za granicą w charakterze wystawców i zwiedzających.
PIPT wspiera współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, pośredniczy w wymianie informacji i doświadczeń między członkami i realizuje wspólne projekty i przedsięwzięcia z ich udziałem. Jednocześnie PIPT prowadzi działania mające na celu promocję i nieustanną poprawę jakości polskich targów. Jednym z najważniejszych jest dbałość o transparentność polskiego rynku targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów organizowanych przez jej członków.

Nie mniej ważnym obszarem działania Izby jest współpraca zagraniczna. Poprzez intensywne kontakty z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami przemysłu targowego – przede wszystkim członkostwo w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, regularna współpraca  z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych (Europa Środkowowschodnia), z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz innymi europejskimi organizacjami targowymi, PIPT aktywnie wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.

 

 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego

60-810 Poznań, Bukowska 12

(World Trade Center Poznań, pok 122)
tel.: (48) 61/866 15 32, 869 22 45,
fax: (48) 61/866 10 53

e-mail: info@polfair.com.pl
http://www.polfair.com.pl 

Recent Posts