Konferencja UFI

W dniu 18.03. 2020 r. odbyła się telekonferencji UFI z ponad setką uczestników ze wszystkich krajów członkowskich reprezentujących obiekty, organizatorów, poddostawców usług – wszystkich z branży targowo-eventowej na świecie. Ponad jednogodzinna konferencja została zorganizowanej przez EEIA na temat wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na przemysł i niezbędnych środków zaradczych. Z powodu ograniczeń covid-19, planowany na ten dzień fizyczny dialog przemysłu wystawienniczego Unii Europejskiej w Brukseli musiał zostać przełożony.

EEIA ma na celu zbieranie i dostarczanie środków ze skutkiem natychmiastowym oraz średnioterminowe wsparcie w zakresie odzyskiwania środków ze wszystkich krajów do Unii Europejskiej i rządów krajowych. Instytucje Unii Europejskiej prężnie współpracują i zatwierdzają środki mające na celu ratowanie przedsiębiorstw w całej Europie. Są również otwarte na propozycje środków, które skutecznie pomogą branży wystawienniczej.

 

Barbara Weizsäcker, Sekretarz Generalna EEIA i EMECA, oraz Nick Dugdale-Moore, Regionalny Menedżer ds. Europy w UFI, powitali uczestników w tym bardzo ważnym momencie dla naszej branży, ponieważ prawie cała działalność wystawiennicza została zamknięta, a wiele firm w naszym sektorze, a także branże, którym służymy, walczą o przetrwanie. Reprezentowane były wszystkie dyscypliny naszego sektora: miejsca, organizatorzy, usługodawcy, logistyka oraz stowarzyszenia krajowe – ogółem 101 uczestników z 16 krajów.

Obecni mówcy z instytucji UE dzielili się swoimi spostrzeżeniami:

  • Eric Philippart , starszy ekspert, Komisja Europejska, DG Grow,
  • Attila Benedek zamiast europosła Istvana Uhjeyiego, wiceprzewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki (Grupa S&D),
  • Ana Štrbac , Stałe Przedstawicielstwo Chorwacji przy Unii Europejskiej,
  • Kai Hattendorf , CEO UFI który, przedstawił szybki przegląd sytuacji na świecie, zwłaszcza w Azji, a także podkreślił istotną rolę i znaczenie fazy ożywienia we wszystkich branżach.

 

Barbara Weizsäcker przedstawiła dane liczbowe dotyczące wpływu na europejski przemysł w dobrych czasach, przedstawiła szkody spowodowane odroczeniem i odwołaniem wydarzeń do tej pory, udzieliła głosu głównym przedstawicielom branży do Unii Europejskiej i rządów krajowych oraz przedstawiła przegląd środków zatwierdzony w zeszły piątek przez Komisję Europejską.

Eric Philippart, Starszy ekspert w Komisji Europejskiej DG ds. wzrostu opisał ogólne i szczegółowe środki i działania podjęte na poziomie Komisji, pokazując, że Komisja działała szybko i na kilku poziomach, aby złagodzić wpływ koronawirusa. Komisja podjęła w rekordowym czasie ogólne środki, takie jak elastyczność pomocy państwa, wsparcie płynności dla przedsiębiorstw poprzez zapewnienie gwarancji oraz bardziej szczegółowe środki, takie jak problem pustych lotów, aby nie stracić czasu na start lub lądowanie na lotnisku.

Centra wizowe są już ponownie otwarte w Chinach, aby przetwarzać wnioski, dzięki czemu firmy mogą wznowić działalność, gdy ograniczenia zostaną zniesione w Europie. Niektóre środki legislacyjne są również na drodze do utrzymania wysoko wykwalifikowanych pracowników na pokładzie. W perspektywie średnioterminowej opracowywane są również środki umożliwiające ludziom ponowne podróżowanie, takie jak ułatwienia wizowe z Chinami.

Eric Philippart z zadowoleniem przyjmuje przykłady użytecznych środków lub programów z naszej branży z dowolnego kraju. UFI i EMECA będą zbierać wnioski i środki oraz ustalać listę według krajów. Zostanie on przekazany wszystkim posłom i instytucjom UE i może być również wykorzystany do lobbingu krajowego, podając przykłady z innych krajów.

Attila Benedek poinformował, że Parlament Europejski został zamknięty w tym tygodniu, a do podjęcia wielu ważnych decyzji potrzebna jest jego zgoda. Podkreślił podwójną rolę parlamentarzystów europejskich, którzy są związani z poziomem lokalnym/krajowym, a także z poziomem europejskim i zwykle są bardzo dobrze poinformowani o rozwoju sytuacji w terenie, lepiej niż pozostałe dwie instytucje. Dlatego posłowie do Parlamentu Europejskiego oferują wsparcie nie tylko w tej nadzwyczajnej sytuacji. Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni trzy instytucje europejskie, w tym państwa członkowskie, współpracowały bardzo dobrze i zdołały zatwierdzić wiele środków i pakietów, ponieważ wszyscy zdawali sobie sprawę, że czas ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia dla firm. Teraz kluczem jest kontakt z rządami i instytucjami krajowymi. Celem jest wykorzystanie tego doświadczenia do stworzenia odpornego na kryzys systemu, który będzie gotowy i bardziej profesjonalny w tak krytycznej sytuacji w przyszłości. Podkreślił również, że wymiana środków i pomysłów jest niezbędna, aby każda firma mogła uzyskać to, co najbardziej pasuje. Ponadto wspomniał o pakiecie Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspierającym banki krajowe w udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom.

Ana Štrbac wyjaśniła, że ​​także Rada Europejska pracuje w specjalnych warunkach z wieloma wideokonferencjami zamiast regularnych spotkań fizycznych i że w tym tygodniu nadal planowanych jest kilka spotkań z ministrami. Ministrowie finansów i ministrowie gospodarki koordynują działania zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i krajowym. Rada wysłała kwestionariusz do wszystkich państw członkowskich na temat najbardziej dotkniętych sektorów i najlepszych środków, jakie należy podjąć w tej sytuacji. Na podstawie analizy tego ministrowie będą obradować. Ponieważ sytuacja zmienia się codziennie, ułatwianie dialogu i wymiany informacji jest jedną z głównych ról prezydencji Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej.

Loredana Sarti z AEFI przemawiała w imieniu najbardziej dotkniętych krajów w Europie – Włoch. Wezwała do nie blokowania transportu towarów, do działania w związku z rozpiętością, która ogranicza finanse Włoch, i wezwała do zwiększenia funduszy na złagodzenie szkód wyrządzonych w sektorze wystawienniczym.

Wszyscy trzej mówcy z różnych instytucji Unii Europejskiej jasno stwierdzili, że są otwarci i wdzięczni za propozycje pochodzące bezpośrednio od branży. EEIA będzie nadal dostarczać informacje na temat wpływu szkód i środków, jakie należy przyjąć. Wszystkich posłów zachęca się do zwiększenia lobbingu na poziomie krajowym w celu uzyskania dostępu do funduszy oraz zainspirowania środków dostosowanych do indywidualnych potrzeb i ich szybkiego wdrożenia.

 

Źródło:

http://blog.ufi.org/2020/03/18/summary-of-web-conference-organised-by-eeia-on-the-impact-of-the-coronavirus-spread-on-the-exhibition-industry-and-vital-remedies-needed/?fbclid=IwAR3kIGGPxnrzlk3XS3CD98C6PygmxPOFjJoDUh_9cRlhl5GhZ6Ni1yxA9FM

Recent Posts