Klub Agencji Eventowych KAE

Współpracujemy ze wszystkimi czołowymi na rynku podmiotami zajmującymi się event marketingiem w Polsce.

Nasi członkowie są liderami w branży marketingu eventowego – najbardziej angażującej formy komunikacji.

Klub Agencji Eventowych (KAE) powstał w 2012 roku przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. W jego skład wchodzą wiodące agencje event marketingowe działające na polskim rynku: ALLEGRO AGENCY, BRAVE, EL PADRE, EM LAB, ENDORFINA EVENTS, JET EVENTS, MINISTRY OF CREATIVITY, MULTI EVENT, MY PLACE, PLEJ, oraz WALK EVENTS.

Naszym priorytetem jest prowadzenie i usprawnianie dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi wsparciem z zakresu event marketingu, a agencjami dostarczającymi takie usługi.

Rolą Klubu jest również tworzenie i promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk oraz edukacja rynku, w zakresie szerokorozumianego event marketingu. W tym celu m.in. tworzymy wzorcowe dokumenty, współpracujemy ze Szkołą Strategii Marki, realizujemy część projektu Dialogu Branżowego SAR-PSML w kategorii event oraz inne projekty, które przyczyniają się do budowania świadomości i podnoszą jakość usług event marketingowych.

Dbając o przejrzystość rynku, agencje zrzeszone w Klubie Agencji Eventowych uczestniczą w badaniach branżowych prowadzonych od lat przez SAR m.in. salary survey i badaniu stawek godzinowych.

http://kae.com.pl/

Recent Posts