Expo4Future

4 października 2019r. w Ptak Warsaw Expo, najszybciej rozwijającym się międzynarodowym centrum targowo-kongresowym w Europie, odbędzie się pierwsza z cyklu konferencja branżowa Expo4Future.

Expo4Future jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich organizatorów targów, eventów, koncertów, gal, kongresów, konferencji i wielu innych, jednak jego szeroki zakres może zainteresować również przedstawicieli firm współpracujących z branżą MICE i sektorów poza-targowych.

Głównym celem  konferencji Expo4Future jest zaprezentowanie znaczenia targów w rozwoju gospodarki europejskiej i światowej, przedstawienie rynkowych praktyk oraz podkreślenie zalet ich organizacji zarówno od strony ekonomicznej jak i pozaekonomicznej.

Celem spotkania jest również merytoryczne omówienie i przekazanie przykładowych modeli działania w postaci inspiracji oraz gotowych rozwiązań działania możliwych do zastosowania przy organizacji targów.

Udział w konferencji potwierdziło grono znakomitych prelegentów z czołówki światowej oraz wybitnych gości reprezentujących stowarzyszenia (IAEE, CEFA, IAEE) i firmy z całego świata m.in. z Niemiec, W. Brytanii, Portugali, USA, Chin, Francji czy RPA. Konferencję objęły swoim patronatem najważniejsze stowarzyszenia i media branżowe: SBE, SKKP, Europejski Klub Biznesu Polska, Krajowa Izba Targowa, Krajowa Izba Gospodarcza, OOH Event, Warsaw Voice, MICE POLAND, Think MICE, Meeting Planner, OOH Magazine

Rejestracja na konferencję została otwarta.

Więcej na https://warsawexpo.eu/expo4future/

Recent Posts