Co oznacza powrót do normalności w przemysłach wolnego czasu i MICE: nowe wyzwania i rozwiązania?

Jak się zorganizować po katastrofie? Za co zabrać się najpierw, gdzie szukać pomocy, w jakim kierunku podążać. Na podstawie międzynarodowych doświadczeń podpowiadamy jak się odnaleźć.

Rzeczywistość postkowidowa

Mianem przemysłów czasu wolnego  i spotkań określany jest przepastne środowisko biznesowe skoncentrowane na produkcji wydarzeń rozrywkowych, artystycznych i biznesowych. Tworzą je firmy i instytucje sektora turystycznego, transportowego, hotelarskiego, obiekty wielofunkcyjne, techniki scenicznej,  tour operatorzy, biura tłumaczeń, agencje koncerrtowe, eventowe, marketingowe, ale również artyści i freelancerzy. Ten swosity ekosystem został przez ostatnie miesiące zamrożony. Przerwane lub odłożone zostały działania organizacyjne. Mocno ograniczone zostały linie finansowania. Teraz powoli zostaje uruchomiony.

Na co te przemysły muszą się przygotować:

 • obawy i nieufność ze strony zamawiających: lęk przed zachorowaniem i przed wytworzeniem się ognisk epidemiologicznych, strach również przed powrotem do radykalnych restrykcji, zamknięciem biznesu, odszkodowaniami;
 • skurczone mocno budżety klientów biznesowych i detalicznych: epidemia wywołała kryzys gospodarczy, który już zmniejszył wielkość gospodarki światowej i  poszczególnych krajów. W okresie załamania cięte są wydatki na reklamę, branding, sponsoring, podróże i kulturę. Kryzys wytworzony jest zarówno przez ograniczenie popytu i podaży na rynkach międzynarodowych, przez wzrost kosztów pozyskiwania kapitałów.
 • ograniczenia administracyjne dla prowadzenia biznesu: nadal działamy w sytuacji gdy wirus nie jest opanowany, nie istnieje na niego skuteczna metoda leczenia i szczepienia, stąd władze państwowe nadal utrzymują restrykcje w gromadzeniu się ludzi i w podróżowaniu. Wymóg zachowywania dystansu społecznego wpływa negatywnie na skalę działalności gospodarczej po odmrożeniu kolejnych sektorów gospodarczych.
 • utrata podwykonawców, partnerów biznesowych: część firm nie jest w stanie przeżyć tego kryzysu, bankrutuje lub na trwałe się przebranżawia, część pracowników, freelancerów też aby przetrwać decyduje się na trwałe odejść z branży eventowej i koncertowej.

Odbudowanie zaufania

Zdaniem PwC i McKinsey zapewnienie bezpieczeństwa jest kluczowym zagadnieniem dla powrotu do podróży turystycznych i biznesowych, eventów, kultury, do stanu sprzed pandemii. Zleceniodawcy będą przede wszystkim brać pod uwagę zdolność dostawcy usługi do zapewnienia go. McKinsey podkreśla również, że konieczne jest dopasowanie środków bezpieczeństwa do środowiska biznesowego. Stosowanie proporcjonalnych środków, ale też takich które pozwalają utrzymać biznes i relacje z klientami oraz kontrahentami.

Raport McKinsey podkreśla:

 • różne środowiska biznesowe i pracownicze oznaczają różne rodzaje ryzyka. Dwa czynniki powinno brać się pod uwagę sporządzając plan działania w tych szczególnych warunkach: zakres narażenia oraz bliskość ekspozycji na działanie wirusa. Przez zakres rozumie się ilość możliwych przypadków zarażenia (liczebność skupiska), przez bliskość ekspozycji charakter relacji pomiędzy osobami w zgromadzeniu (fizyczna bliskość pomiędzy ludźmi).
 • wśród środków prewencyjnych zmniejszających ryzyko ekspozycji McKinsey wymienia: zdalna praca, masowe testy, edukacja w zakresie higieny osobistej i nowych nawyków zdrowotnych (nie dotykanie twarzy, nie witanie się przez uścisk dłoni etc). Wśród środków ochronnych w drodze do pracy/spotkania wymienia: mierzenie temperatury, zwiększenie przepustowości w miejscach wejścia i wyjścia (segregowanie, różne godziny wchodzenia i wychodzenia, aby zmniejszyć tłok w tych miejscach), nowe procedury mycia i czyszczenia pomieszczeń), stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz procedury niszczenia tychże w momencie gdy są już zużyte.
 • wskazuje, że przypomnienia o środkach i zasadach bezpieczeństwa powinny być stale komunikowane (sygnały dźwiękowe, przekazy wizualne). Należy też wprowadzić warunkowe korzystanie z usług w zależności od tego czy osoby stosują się do obowiązujących zasad.
 • wzmocnione procedury mycia, sanityzacji pomieszczeń są sposobem na zmniejszenie ryzyka. Nowe układy pomieszczeń mogą zapewnić dystans społeczny i również ograniczyć transmisję wirusa.
 • praca w spójnych zespołach pomoże uniknąć niekontrolowanego mieszania się osób i wzmocnić w ten sposób kontrolę kontaktów, w efekcie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Pomoże też w identyfikacji źródła zakażenia i w śledzeniu rozprzestrzeniania się wirusa.
 • jasne zasady powrotu do działalności. Określone przejrzyście warunki progowe kiedy i jak biznes wraca do funkcjonowania po tym jak zidentyfikowana jest przypadek zarażenia. Sporządzenie planu i scenariuszy działania na wypadek wystąpienia zakażenia, przed koniecznością ich zastosowania.

PwC w swojej analizie też doradza jak odbudować zaufanie wśród business travellers. Rekomenduje zapewnienie takich potrzeb klientów:

 • wskazanie wiarygodnego źródła informacji o sytuacji epidemiologicznej i środkach bezpieczeństwa (odwoływania się do badań i instytucji naukowych, publicznych, a nie prywatnych, np. w Europie European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) czy na świecie WHO);
 • zdolność do kontroli otoczenia (zagwarantowanie dystansu społecznego jest bardzo ważne, klienci są skłonni za to zapłacić więcej)
 • dostępność dowodów istnienia i wdrażania protokołów bezpieczeństwa w pracy (wszyscy pracownicy noszą maski, dostępne są dokumenty o dokonywanych sanityzacjach etc.)
 • dostęp do służby zdrowia (decyzja o wyborze jest motywowana perspektywą dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych). Prawie połowa – 43 procent respondentów przebadanych przez PwC- stwierdziła, że wydadzą więcej, aby zapewnić sobie dystans fizyczny podczas następnego lotu, a 60 procent rodzin z dziećmi jest skłonnych zapłacić więcej za usługę jeśli będą mieli pewność, że firma zapewnia środki bezpieczeństwa. Pięćdziesiąt pięć procent konsumentów w wieku od 18 do 40 lat stwierdziło również, że wydadzą więcej, aby poczuć się bezpiecznie podczas podróży.)

Odbudowa popytu

Oprócz bezpieczeństwa, istotną kwestią jest pobudzenie popytu i na utrzymanie zainteresowania podróżami. Aby przywrócić ruch turystyczny WTO ruszyło z globalną kampanią społeczną “Stay Home Today to #TravelTomorrow“. W akcji biorą udział CNN, między innymi takie państwa jak Germany, Morocco, Mongolia, Oman Urugwaj, miasta Bogotá czy Vienna. WTO wydało również Globalne wytyczne dla uruchomienia turystyki .

Pearle Stowarzyszenie instytucji z sektora Live Performance zajęło się propagowaniem informacji o bezpiecznych obiektach w Europie, w których mogą odbywać się imprezy i wydarzenia. na podstawie zebranych danych sporządzona jest w czasie rzeczywistym mapa.

Cypr zaproponował, że zapłaci za zakwaterowanie, wyżywienie i lekarstwa każdego turysty, który dostanie koronawirusa podczas wizyty

>>> kampanie społeczne aby uruchomić biznes:

 1. 1. Pearle Stowarzyszenie instytucji z sektora Live Performance mapuje obiekty i instytucje kultury, które zaczynają działać i publikuje mapę takich miejsc w Europie.
 2. 2. WTO ruszyło z globalną kampanią Stay Home Today to #TravelTomorrow
 3. 3. Eventy kulturalne dla służb ratowniczych i medycznych jako pierwsze wydarzenia
 4. 4. Komisja Europejska wydała swoje wytyczne powrotu do podróży i turystyki wypoczynkowej i biznesowej

Zapotrzebowanie na kapitał

Bywalcy koncertów i festiwali w niedawno przeprowadzonym badaniu deklarują nie wielki entuzjazm na udział natychmiastowy w tego typu imprezach. Tylko 31% twierdzi, że wzięła by w nich udział natychmiast, większość jest gotowa cześć nawet 3-6 miesięcy. Dla organizatorów oznacza to długi okres przestoju i brak jakichkolwiek szans na zarabianie pieniędzy.   W tej tragicznej sytuacji w kolejnych państwach pojawiają się pomysły jak wesprzeć finansowo działalność sektora rozrywkowego i artystycznego, który jako pierwszy ucierpiał w wyniku restrykcji  i jako ostatni wróci do żywych.

Niemieckie Stowarzyszenie Promotorów wydarzeń rozrywkowych BDKV  wezwał rząd do wprowadzenia od września programu pomostowego dla branży eventowej 3,75 mld EUR (3,45 mld GBP / 4,24 mld USD). Chociaż stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło pierwszy rządowy pakiet pomocowy, niestety dotychczasowa pomoc nie jest wystarczająca gdyż  firmy zajmujące się organizacją imprez nie przetrwają w tym roku pod względem ekonomicznym dzięki obecnej ofercie. Otwarcie na proponowanych obecnie przez rząd zasadach, wymagających 1,5 m odległości, oznacza, że „żadne wydarzenie nie może być przeprowadzone rentownie”. Jens Michow, prezes BDKV, powiedział: „Proponowany program pomocy ma na celu zrekompensowanie szkód poniesionych przez przemysł muzyczny w miesiącach od marca do sierpnia. „Spodziewany tutaj program dla branży eventowej powinien stworzyć warunki wstępne dla koncertów i innych wydarzeń, które będą mogły być ponownie przeprowadzone w ekonomicznie opłacalny sposób, jeśli zostaną zachowane wymagane zasady dotyczące odległości. „W Niemczech branża wydarzeń na żywo wynosi ponad 11 miliardów euro i składa się z około 113 000 osób, w tym około 53 000 artystów, którzy zostali bezpośrednio dotknięci blokadą branży. Ponieważ środki blokujące zaczynają się zmniejszać, wydarzenia muszą działać przy ograniczonych możliwościach, a środki zdystansowania społecznego są nadal stosowane. BDKV podkreśla wpływ, jaki ma działanie przy ograniczonej przepustowości dla miejsc i wydarzeń, stwierdzając, że skoro miejsca zostaną zmniejszone do 20% pojemności, a wprowadzone zostaną dodatkowe środki higieny i ustanowienie elastycznych systemów biletowych, prawdopodobnie doprowadzi to do wzrostu w kosztach materiałów i personelu w wysokości 20%. Stowarzyszenie stwierdziło również, że oprócz tego programu, firmy potrzebują dalszego wsparcia w postaci dotacji na personel i stałe koszty, a także dotacji inwestycyjnych na techniczną modernizację obiektów w związku ze środkami higieny.

W Wielkiej Brytanii proponowane jest inne podejście zwiększające szanse na odrobienie strat ze sprzedaży biletów.  Szef Festival Republic-Melvin Benn nakreślił plan otwarcia dla brytyjskich festiwali obejmujący obowiązkowe testy COVID-19 , finansowane publicznie,  aby uniknąć społecznych zasad dystansowania, które uniemożliwiłyby im rentowną działalność. Melvin Benn powiedział, że zachowanie dystansu społecznego na festiwalach jest „całkowicie szalonym” pomysłem, który czyni je ekonomicznie nieopłacalnymi przedsięwzięciami. Dodał, że bez festiwali, takich jak Reading i Leeds, „nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności gospodarczej” i wezwał rząd do rozważenia konieczności przeprowadzenia testów koronawirusowych dla osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu. Benn sugeruje, aby każdy, kto kupuje bilety na wydarzenie, został przetestowany pod kątem Covid-19 „w ciągu siedmiu lub 14 dni” przed wydarzeniem lub „w jakimkolwiek czasie … według uznania rządu, jest bezpieczny”.

Live Performance Australia z kolei zaproponowało plan w wysokości 345 mln dolarów australijskich (212 mln EUR / 190 mln GBP / 238 mln USD) w celu ożywienia branży artystycznej i rozrywkowej po zamknięciu spowodowanym pandemią COVID-19. Najwyższy organ australijskiego przemysłu koncertowego przedstawił, w jaki sposób zalecany finansowany przez rząd pakiet pomocy celowej zostałby podzielony, gdyby został zatwierdzony.

Dwuletni plan naprawczy zapewni 90 mln USD funduszowi reaktywacji dla branży i 50 mln USD na inwestycje kapitałowe w celu wznowienia produkcji i tras koncertowych. Oferuje również 10 mln USD na wsparcie dla dostawców usług w branży technicznie oraz 10 mln USD, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji.

W przypadku turystyki deklaracje pomocy publicznej dla sektora turystycznego są bardziej śmiałe. Izraelscy ministrowie finansów i turystyki, Israel Katz i Asaf Zamirn ogłosili niedawno, że rząd zapewni pakiet pomocy w wysokości 300 milionów NIS (67 milionów funtów) dla krajowego sektora hotelarskiego. Decyzja zapadła po spotkaniu ministrów i przedstawicieli branży turystycznej. Cypr zaproponował, że zapłaci za zakwaterowanie, wyżywienie i lekarstwa każdego turysty, który dostanie koronawirusa podczas wizyty.  Sektor turystyczny też został zauważony przez Komisję Europejską, która na razie przygotowała wytyczne ds. powrotu do podróży i turystyki wypoczynkowej i biznesowej w obrębie UE. Władze Unii również promują pomysł powrotu do strefy wolnego przepływu osób w obrębie obszaru Schengen.

Powolny powrót do normalności.

Dla przemysłów czasu wolnego i MICE COVID-19 był jak trzęsienie ziemi. Badamy teraz zgliszcza, liczymy straty, szukamy, tych którym trzeba pomóc, bo przeżyli kataklizm. Pomału również określamy plany odbudowy i inwestycji, aby powrócić do stanu przed katastrofą.

Bezpieczeństwo, kreatywność, wsparcie publiczne potrzebne są by uruchomić rynki i wrócić do swobodnej działalności.

 

Alicja Głuszek

Fundacja FOH

Katarzyna Grabowska

Łódzka Organizacja Turystyczna

Artykuł został przygotowany we współpracy Rady do spraw Bezpiecznego Eventu 

Rada ds. Bezpiecznego Eventu jest inicjatywą polskiej branży MICE, powołaną do życia przez Stowarzyszenie Branży Eventowej, w celu profesjonalnego przygotowania zarówno poszczególnych miast, regionów jak i całego kraju do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, czyli po zniesieniu ograniczeń dotyczących organizacji wydarzeń, czyli eventów, kongresów, wydarzeń motywacyjnych i targów.

Recent Posts