ZARZĄD
ZARZĄD

Zarząd

ŻANETA BERUS

PREZES ZARZĄDU / DYR. ZARZĄDZAJĄCA

Katarzyna Gadomska

CZŁONEK ZARZĄDU

GRZEGORZ ŁOPATA

CZŁONEK ZARZĄDU

Alexandra Kunowska

CZŁONEK ZARZĄDU

KRZYSZTOF ŁOBODZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA AUDYTOWA

Aneta Paczkowska

Grzegorz Turniak

Ewa Trybulak

RADA ETYKI

DOROTA ROGOZIŃSKA

Przewodnicząca Rady Etyki, Założycielka EMTG

ŻANETA BERUS

CEO I ZAŁOŻYCIEL IN2WIN BUSINESS CONSULTING

EDYTA BRYKAŁA

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

KATARZYNA GADOMSKA

Właścicielka agencji Acora Events

GRZEGORZ ŁOPATA

Head of Production Drukarnia ASAP

MARTA CHMIELEWSKA

PREZES MEA GROUP

MICHAŁ CZERNIAK

Brill AV Media

EMILIA OLCHOWICZ- MELON

Melon Catering

DAGMARA CHMIELEWSKA

PREZES ZARZADU nr VI oraz Dyrektor Zarządzająca

POPRZEDNIE ZARZĄDY SBE

I zarząd / II zarząd
Andrzej Bagniuk- Prezes Zarządu
Seweryn Jakubiec- Wiceprezes Zarządu
Adam Zagajewski- Wiceprezes Zarządu
Anna Gajewska- Członek Zarządu
Olga Krzemińska- Członek Zarządu

III zarząd
Andrzej Bagniuk – Prezes SBE
Adam Zagajewski- Wiceprezes zarządu ds. rozwoju
Marta Dunin-Michałowska – Wiceprezes ds. komunikacji
Olga Krzemińska-Zasadzka – Członek zarządu ds. eventów
Anna Nowakowska – Członek zarządu ds. edukacji

IV zarząd
Marta Chmielewska- Prezes Zarządu
Anna Nowakowska- Członek Zarządu
Olga Krzemińska- Zasadzka- Wiceprezes Zarządu
Żaneta Berus- Członek Zarządu

V zarząd
Marta Chmielewska- Prezes Zarządu
Żaneta Berus- Członek Zarządu
Renata Razmuk- Członek Zarządu

VI zarząd
Dagmara Chmielewska- Prezes Zarządu
Grzegorz Łopata- Członek Zarządu
Emilia Melon-Olchowicz- Członek Zarządu
Katarzyna Gadomska- Członek Zarządu

VII zarząd
Dagmara Chmielewska- Prezes Zarządu (niepełna kadencja do listopada 2023)
Katarzyna Gadomska- Członek Zarządu
Krzysztof Łobodziński- Członek Zarządu
Alexandra Kunowska- Członek Zarządu
Grzegorz Łopata- Członek Zarządu

Dyrektor zarządzające, mające duży wpływ na SBE:
Magdalena Jabłońska
Dagmara Chmielewska
Dorota Zdanowska

Instagram_logo

Biuro czynne: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
E-mail: info@sbe.org.pl
Adres: Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa